Studiebesök av klass 3 B Klockeback skolan

Efter genomgång av gårdens och museets historia delades eleverna i två grupper inför rundvandringen. Mängder av frågor ställdes om olika saker på museet. Klasslärare var Hanna Nilsson. Totalt var vi 27 personer.

Image
Klockebacksskolans klass 3 B. Foto: RNn

 


Editerad av: Rolf Nilsson (2020-06-10 15:14:54)