Målare Nils Olin


Image
 

Det finns 1398 vattendrag, åar, älvar och floder i Västra Götaland

enligt svenskgeografi.se.

Märkligt nog finns inte Kyllingebäcken med bland dessa. På Nils Olins målning av Strömsvik, mejeriet och sedermera bilverkstaden i Åsaka, ter bäcken sig som ett mäktigt vattendrag, med en roddbåt förtöjd vid strandkanten. I själva verket är det inte säkert att en roddbåt, ens lagd längs med bäckens mera dikeslika storlek, skulle kunna pressas ner så att man skulle kunna väta kölstocken.

Nils Olin hade nog en vidvinkelpensel att måla med... och bra ser det ju ut!

Image

Dags för en Olinare

igen! Den här gången är det Lerum Mellomgård, Solhem, som avbildats. Nils Olin satt dock inte ute på gärdet och framställde sina alster; han kunde utnyttja ett fotografi som förlaga, som synes.

Image

Olin får en vecka till!

Nu är det timmerkörningen som avbildas. Kanske kan man ana att viss inspiration hämtats - dock konstnärligt tolkat! - från en annons för broderimönster i Allers Familje-Journal av den 1 oktober 1929?

Image

Image

Tjäderspel

börjar det kanske bli lite sent på säsongen för, men visst är det tjädrar på ännu en Nils Sture Reinhold Olin-målning?
Stora tunga fåglar är det i alla fall, uppflugna i var sin tall!

Image

Förening:

Åsaka-Björke Hembygdsförening

Skapad av: Karl-Gustav Danielsson (2018-11-01 03:54:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Karl-Gustav Danielsson (2019-04-28 07:33:43) Kontakta föreningen