Hembygdsgården


Nedanstående byggnader finns på hembygdsområdet

 

 

 
 

Hembygdsgården  

                                                        

     

 Bryngegården

                                                                 

 

 Brännvinsboden

     
 

 Nätterlundsboden  

                                                           

 
.

Bagarstugan

 

Härbret

  Stallet

 

 Nya stallet

Editerad av: Carl-Henrik Jonsson (2019-02-05 15:32:24)