Viktiga årtal


1930.

Arnäs Hembygdsförening bildas.

1937.

En mangårdsbyggnad köps av Jonas Byström i Sörbrynge. Huset kallas därefter Bryngegården.

1938.

Arnäs kommunalfullmäktige beslutar 28 augusti att kostnadsfritt ställa tomtområdet Överön 9:1, med full äganderätt, till föreningens förfogande. Bryngegården uppförs där samma år.

1946.

Stybbersmarkskvarnen doneras till föreningen.

1952.

Första midsommarfesten vid Stybbersmarkskvarnen.

1963.

Stybbersmarkskvarnens markområde friköps.

1975.

Iordningsställandet av "Arnäsleden" påbörjas.

1977.

Hembygdskören bildas.

1983.

Vikegården flyttas från nuvarande Ödbergska gården i Ö-vik till hembygdsområdet i Arnäs och byter namn till Hembygdsgården.

2006.

Fastigheten Ravesta 9:3 doneras till föreningen.

2011.

Fastigheten Ravesta 9:3 säljs.

2013.

Hembygdskören upphör. 

   

Källa: C-H Jonsson
Uppdaterad: 2010-08-17 17:27

Förening:

Arnäs Hembygdsförening

Skapad av: Carl-Henrik Jonsson (2012-03-27 21:26:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Arnäs Hembygdsförening (2019-01-24 14:32:26) Kontakta föreningen