Medlemskap


Medlemsantalet uppgick vid
utgången av år 2018 till 251 st.

Medlemsavgiften är 75 kronor per år och
insättes lämpligen på föreningens
bankgiro 5255-4334.

Den som inträder som medlem efter
30 september erlägger ej avgift för inträdesåret.

Nya medlemmar hälsas varmt välkomna.

Förening:

Arnäs Hembygdsförening

Skapad av: Carl-Henrik Jonsson (2012-08-07 09:47:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Arnäs Hembygdsförening (2019-04-03 15:40:44) Kontakta föreningen