Skötseldagbok Arnäsleden 2018


April Etapp 4. Kört bänkar och virke till spång och bro med skoter till stigen mellan Torsböle och Räckebergsgrottan.

Försommaren. Gett leden ny sträckning vid Västerbursjö efter krav från markägare. Röjning och uppmärkning.

21/5 Etapp 6. Besiktat och röjt sträckan Bryngnäset- Stybbersmarks fäbod.

1-4/6 Etapp 5. Inspektion hela sträckan Torsböle - Stybbersmarkssjön, röjning och lite märkning. Kapat 4 träd/vindfällen. Städning av toa och vindskydd.

28/5 Etapp 1. Klippt gräset vid skylten i Arnäsvall.

6/6 Etapp 6. Målat märkning efter Stybbersmarksvägen till Stybbersmarks fäbod och genom skogen upp till vägen.

15/6 Etapp 1. Klippt gräset vid skylten i Arnäsvall.

18/6 Etapp 4. Torsbölestugan, klippt gräs och kört bort detta.

25/6 Etapp 6. Besiktat och tagit bort vindfälle sträckan Bryngnäset- Stybbersmarks kvarn. kart blad

26/6 Etapp 4. Gjort en bro mellan Torsböle och Räckebergsgrottan. Kapat ett träd/vindfälle. Monterat ihop bänkar vid grottan.

27/6 Etapp 3 och 4. Besiktning av sträckorna. Monterat tillbaka skylt som flyttats vid Räckebergskyrkan.

30/6 Etapp 2. Besiktat sträckan och konstaterat skador på tvärbrädor i landgångar och räcken.

4/7 Etapp 2. Byte av 21 knäckta tvärbrädor i landgångar samt reparation av räcke.

7/7 Etapp 1. Klippt gräset vid skylten i Arnäsvall.

7/7 Etapp 8. Tillsyn toa.fjärdänget. Färgmärkt hela sträckan, bytt tvärbrädor på bro bytt ut kartblad vid Skallåsvägen och vid kyrkan.
 Satt upp informationsskylt för utsiktsplats Karinbacken.

23/7 Etapp 4. Torsbölestugan, klippt gräs.

3/8 Etapp 4. Torsbölestugan, klippt gräs och städat stugan.

9/8 Etapp 4. Torsbölestugan, klippt gräs.

25/8 Etapp 6. Transporterat upp en gjutjärnsinsats till Stybbersmarks fäbodstuga och monterat denna i öppna spisen.

24/9 Etapp 4. Torsbölestugan, klippt gräs och kvistat träd vid dasset.

11/10 Fotat inför revidering av broschyren.

Säsongen 2018. Etapp 2. Tillsyn och städning av Toa och stuga Lidböle fäbod vid 6 tillfällen.
  

Förening:

Arnäs Hembygdsförening

Skapad av: Arnäs Hembygdsförening (2018-07-03 21:09:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Arnäs Hembygdsförening (2019-01-10 10:53:42) Kontakta föreningen