Stybbersmarks kvarn


Kvarnen

Kvarnbastun

 

 

Stybbersmarkskvarnen ligger naturskönt vid en å som rinner från Stybbersmarksjön. Arnäsleden går genom kvarnområdet.

Kvarnen ägdes av ett antal bönder i Stybbersmark och var i drift under 1800-talet och fram till 1930-talet.

Sägnen säger att kvarntomten vakade över kvarnen. En natt, sägs det, att bonden som höll på att mala somnade av trötthet. Han vaknade när endast några få korn var kvar att mala. Det var tydligen kvarntomten som hade väckt honom… Hade bonden ej vaknat hade kvarnen troligen brunnit ner.

År 1946 donerades kvarnen till Arnäs Hembygdsförening av de sex Stybbersmarksbönder som då ägde kvarnen.

Från 1952 till början av 60-talet hölls s k kvarnfester på kvarnområdet varje Midsommar. Det var verkliga folkfester. Föredragshållare höll tal över intressanta ämnen och bygdespelmän underhöll med fiolmusik. Vidare fanns där servering, tombola, skjutbana etc.

År 1963 friköptes kvarnområdet från ägarna boende i Hjälta.

Sommaren 2010 lades ny takspån på kvarnen. Sommaren 2011 renoverades kvarnen och ny takspån lades på del av kvarnbastun.

Sommaren 2012 byggdes en ny vattenränna och kvarnbastuns tak blev komplett.

Sommaren 2013 monterades skorstens-beslag på kvarnbastun, luckor och reglagestång till vattenrännan och ny kall (drivaxel) för kvarnstenen.

Sommaren 2014 sattes upp anslagstavla, nya delar till skalverket samt räcke och trappsteg i gångvägen ner till kvarnen. Kvarn och skalverk provkördes i samband med visning av kvarnen.

För att komma till kvarnen åker man från Smedsbyn, mot Bryngnäset.

 

Förening:

Arnäs Hembygdsförening

Skapad av: (2014-02-05 17:48:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Arnäs Hembygdsförening (2019-01-24 14:20:53) Kontakta föreningen