Skötseldagbok Arnäsleden 2017


24/3 Etapp 5. Lastat och kört virke till Mickelsvattnet.

27/3 Etapp 5. Kört virke med en Terri över isen på Mickelsvattnet till broar och spänger mellan       Byggdoms fäbod och Lapptorpet.

1/5  Etapp 2. Tillsyn, städning mm av Lidböle fäbod.

18/5 Etapp 5. Flyttat virket till spänger från hembygdsgården.

21/5 Etapp 2. Besiktning av sträckan Lidböle-Klingre.

21/5 Etapp 1. Besiktning av sträckan Arnäsvall- Klingre.

24/5 Etapp 2. Byte av 20 st rötskadade och knäckta tvärbrädor på   landgångar samt tillsynsbesök Lidböle fäbod.

25/5 Etapp 2 vid Ytterrötjärn. Uppresning och stagning av ikullblåst utedass och vindskydd samt reparation av skadat takhörn på vindskyddet.

30/5 Etapp 5. Börjat med broar mellan Byggdoms fäbod och Lapptorpet.

31/5 Etapp 5. Inspektion leden mellan väg vid Stybbersmarks fäbod och Lapptorpet.

1,2,3/6 Etapp 6. Inspektion och röjning.

3/6 Etapp 5. Tre broar och spänger klara mellan Byggdoms fäbod och Lapptorpet.

4/6 Etapp 5. Inspektion av leden och spången över myren vid Byggdoms fäbod. Städat upp vid grillplatsen vid Mickelsvattnet.

6/6 Satt upp stor karta om Arnäsleden vid Stybbersmarkskvarn.

8/6 Etapp 6. Borttagning av 10 vindfällen.

9/6 Etapp 5. Städat toa och vindskydd vid Lapptorpet.

24/6 Etapp 5. Röjt sly vid vindskyddet vid Lapptorpet.

7/7 Etapp 5. Slagit gräs vid Torsbölestugan och städat inne i stugan.

1/8 Etapp 7. Besiktigat och förbättrat märkning från Tävra förbi Puttom.

18/8 Etapp 5. Transport av virke ut efter leden med en Terri till nya spänger mellan Byggdoms fäbod och Torsböle.

19/8 Etapp 5. Börjat lägga ny spång över myren vid Byggdomsfäbodtjärn.

20/8 Etapp 5. Drygt 150 m spång utbytt och klar över myren. Börjat byta ut spänger mot Torsböle.

21/8 Etapp 5. Mer än 80 m spänger färdiga mellan myren vid Byggdomsfäbodtjärn och vägen i Torsböle.

4/9 Etapp 2. Slagit gräs och sly vid Liböle fäbod.

18/9 Etapp 6. Rensat upp trappvägen ner till kvarnhus och kvarnbastu, fyllt upp trappstegen med grus samt monterat skyddsräcke på kvarnhusbron.

 

Förening:

Arnäs Hembygdsförening

Skapad av: Arnäs Hembygdsförening (2017-05-21 18:43:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Arnäs Hembygdsförening (2019-01-10 10:54:44) Kontakta föreningen