Grindst.måln.bearb

Grindst.måln.bearb
Grindstygan, målning