Kallelse Till Årsmötet 2019/2020

Kallelse till Årsmötet 2019/2020.  

Föreningen håller sitt årsmöte vid BMC Stenkvista lördagen 2021-07-10 klockan 11:00.

Beroende på vid tillfället gällande myndighetsföreskrifter angående Covid19 kan förutom årsmötesförhandlingarna eventuellt fika och lotteri komma.

Även antalet deltagare kan på grund av dessa föreskrifter komma att begränsas, de som först betalat medlemsavgiften och därmed är röstberättigade prioriteras.

 

Medlemsavgiften för år 2021 är 150 kronor per person, 

Inbetalas till bankgiro 259-3291.

Glöm inte att ange namn och adress på talongen.

Välkommen

                  Styrelsen                                                                                         I samarbete med Vuxenskolan

 

En motion angående en stadgeändring har inkommit och skall behandlas:

Stadgarna:

§8 Styrelsen skall förutom ordföranden bestå av 6 ledamöter och minst 3 suppleanter.

Ändras till:

§8 Styrelsen skall förutom ordföranden bestå av 8 ledamöter.


Förening:

Ärla-Stenkvista Hembygdsförening

Ändrad av: Dennis Eriksson (2021-06-30 16:13:59) Kontakta föreningen
Skapad av: Dennis Eriksson (2021-06-30 08:45:22) Kontakta föreningen