VIKTIGT! Årsmötet!

VIKTIGT! 

Årsmötet den 28/3-2020 är p.g.a. Coronapandemin uppskjutet. Nytt datum ser vår hemsida och under föreningsnytt i Eskilstuna-Kuriren. 

Ärla-Stenkvista hembygdsförening, Styrelsen.


Editerad av: Dennis Eriksson (2020-03-21 09:26:52)