Om oss

Hej, Varmt välkommen till Ärla Stenkvista hembygdsförening!

Presentation av Ärla Stenkvista hembygdsförening

Det var år 1985 då kommunen beslutade att lägga ned Hamra skola belägen vid Ärla kyrka, som några lärare och föräldrar startade en studiecirkel om hembygden. Några av cirkeldeltagarna utgjorde sedan föreningens första styrelse.
Sockenstugan i Stenkvista är sedan 1988 föreningens hemvist, huset ägs av Svenska kyrkan men förvaltas av föreningen. Huset var i mycket dåligt skick vid inflyttningen men har med hjälp av ideellt arbete reparerats.
Under årens lopp har föreningen haft ett antal aktiviteter, bland annat torpinventeringar i Stenkvista och Ärla.
Man deltog också då ”Ärla Stenkvista bygdedräkt” togs fram år 1988.
Föreningen har under årens lopp fått mycket från kommunernas innevånare och man har idag ett tjugotal fotoalbum, som är inskannade men inte systematiserade, och många bruksföremål från äldre tider.
Då en av föreningens eldsjälar, Sven Norman, gick bort år 2008 fick föreningen hans dokumentation från inventeringar av torp och gårdar i Stenkvista och Ärla. Här kan man finna uppgifter om gårdarnas innevånare och mycket mer från de senaste århundradena.
Via Bygdebands kartor ( http://www.bygdeband.se ) kan man som släktforskare finna var i socknarna anorna bott. De uppgifter som finns i vår inventering är ett utmärkt komplement till denna lägesbestämning.
En grupp inom föreningen håller på att digitalisera uppgifterna för att i framtiden göra dem mer lättillgängliga.
För närvarande försöker vi tillsammans med skolan att finna sätt att nå ut till dagens elever med vår kunskap om hembygden.
Föreningen ger ut en årsskrift och bedriver ett traditionsenligt midsommarfirande vid sockenstugan. Några gånger under året har vi ”öppet hus” då intresserade kan komma och se våra samlingar.
Är du intresserad av att delta i arbetet, har frågor eller funderingar, kontakta lämpligen vår ordförande
Inger Gustafsson tfn. 076-0165827 ([email protected]).