Verksamhetsberättelse 2011


Föreningen hade vid årsskiftet 31.12.2011 85 medlemmar.

Styrelse under verksamhetsåret

Ordförande: Richard Lagerbäck                                                                            Ledamöter: Mikael Axelsson, Lena Bergman(sekr.), Inna Gingborn(v.sekr.), Lasse Larsson, Sylvia Larsson, Kjell Nordeman, Annika Raap(kassör), Kjell Salenby, Gunilla Sanmark, Gunnar Widell(v. ordf).

Årsmöte hölls den 17 mars i Flens bibliotek

Program 2011

Förening:

Arkeologi i Sörmland

Skapad av: Arkeologi i Sörmland (2012-05-06 18:11:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Arkeologi i Sörmland (2018-06-21 14:21:49) Kontakta föreningen