Kafjärden - Exkursion


Exkursion söndagen 10 juni 2012

KRING KAFJÄRDEN : kyrkor, ledungshamn, runstenar och fornborgar.

Ciceron: David Damell

 1. 1000. Samling vid Kungshållet, Kjulaås. Gravfält, runsten, färdväg.
 2. 1045. Jäders kyrka. Möjligen byggd på gravhög. Fynd av förgylld agraffknapp från förstörd grav? Folkvandr.tid. Gravklot, runstenar  mm. Är kyrkan öppen går vi in en kort stund. Axel Oxenstierna.
 3. 1100. Sundby kyrka. Eskilstunakista (lock) i sakristians vägg, målat fragment av kista i vapenhuset. Kan beses om vi kan komma in i kyrkan.
 4. 1130. Sigurdsristningen och brokistorna. Därpå lunch ca 1200. Medhavd kaffekorg.
 5. 1315. Ostra. Ledungshamn, Ostra knall samt runsten.
 6. 1330. Ranstensborgen. Fornborg. Delundersökt men odaterad. Förstört gravfält. Ranstensspännena av brons. Offer? Järnålder per III.
 7. 1400. Grundby limpa. Storhög med gravfält. Några gravar har undersökts.Några gravar har undersökts. Yngre järnålder.
 8. 1430.Vestaborgen. Fornborg folkvandringstid. Gravfält husgrundsterrasser utanför.
 9. 1500. Hammarby kyrka. Skulpturer kristallin kalksten.Mustaschmästaren.
 10. 1520. Aspesta (Harby)stenen. Runsten.
 11. 1545.Barvaåsen. Gravfält, runsten. Därefter avslutning och hemfärd.

Anmälan: 0157-22167 Inna Gingborn eller 44280 Lena Bergman

Förening:

Arkeologi i Sörmland

Skapad av: Arkeologi i Sörmland (2012-05-16 14:14:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Arkeologi i Sörmland (2015-09-28 17:00:23) Kontakta föreningen