Referenslitteratur och läsgodis


Titlar

Adkins, Lesley and Roy
An introduction to archeology.
London : Tiger Books, 1992

Allegro, John
The Dead Sea Scrolls.
London : Penguin, 1956

Arkeologiska studier tillägnade H.K.H. Kronprins Gustaf Adolf. Nils Edén(red.). Utg. av Svenska Fornminnesföreningen.
Stockholm : Norstedt, 1932

Bra Böckers encyklopedi om människans historia. 1. Mänsklighetens gryning : de första människorna i Afrika och Europa.
Höganäs : Bra Böcker, 1993

Bra Böckers världshistoria. Bd 1. I begynnelsen : från de första människorna till de första civilisationerna.
Höganäs : Bra Böcker, 1983

Brate, Erik
Södermanlands runinskrifter.
(Sveriges runinskrifter. Bd 3,  Södermanlands runinskrifter ; Häfte 3)
Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1933

Budtz, Palle
Vägvisare till forntiden : 55 utflyktsmål i Stockholms län.
Stockholm : Bromberg, 1992

Burenhult, Göran
Speglingar av det förflutna.
Höganäs : Bra Böcker, 1986

Burenhult, Göran
Stenmännen : megalitbyggare och människoätare
Höganäs : Bra Böcker, 1992

Burenhult, Göran
Iherir : Klippmålningar från stenåldern i Centralsahara
Stockholm : Stureförlaget AB, 1982

Ceram, C.W.
Fynd, forskare och forntidsgåtor. 2. vol.
Stockholm : Rabén & Sjögren, 1967.
Tidigare uppl. finns.

Daidson, Basil
Svart forntid
Stockholm : Tidens förlag,1962

Ekholm, Gunnar
Forntid och fornforskning i Skandinavien.
Stockholm : Bonnnier, 1935

Ett Stycke Sörmland : Red. Christiansson, Hans
Sörmländska handlingar nr. 42
Nyköping : Södermanlands museums förlag med Flens kommun, 1985

De förhistoriska tiderna i Europa : skildrade av T.J. Arne... . 2 vol.
Stockholm : Norstedt, 1926-1927

Fox, Penelope
Den gyllene graven
En bok om Tutanchamons skatter
Malmö : Allhems Förlag, 1961

Francisis. Alfonso De
Pompei
Novara : Istituto Geografico De Agostini S.p.A 1968

Franzén, Anders
Vasa : regalskeppet i ord och bild.
Stockholm : Norstedt, 1966.
Tidigare uppl. finns.

Fredsjö, Åke, Janson, Sverker, Moberg, Carl-Axel
Hällristningar i Sverige.  2., omarb. uppl.
Stockholm : Forum, 1969

Frisch, Hartvig
Europas kulturhistoria
Stockholm : Wahlström & Wistrand, 1979

Från vikingar till korsfarare : Norden och Europa 800-1200. Else Roesdahl (red.)
Stockholm : Föreningen Norden, 1992

Furuhagen, Hans
Grekernas värld
Stockholm : Bonniers Fakta Bokförlag AB, 1982

Gold Der Thraker : Archäologgische Schätze aus Bulgarien
Köln : Römisch-Germanisches Museum,  und
Komitee für Kultur der Volksrepublik Bulgarien 1979

Graham-Campbell, James & Kidd, Dafydd
The Vikings : catalog of an exhibition held at The British Museum, London.
London : British Museum, 1980

Grant, Michael
Cleopatra
Roma : Grandi TascabiliEcönomici Newton. 1983

Grilletto, Renato
Il mistero delle mummie
Roma : Grandi Tascabili Economici Newton, 1996

The great archeologists : the modern world´s discovery of ancient civilisations as originally reported in the pages of The illustrated London news from 1842 to the present day. Edward Bacon (ed.)
London : Secker & Warburg,  1976

Guldets magi : Anita Knape red.
Stockholm : Statens Historiska Museum, 1994

Gutar och vikingar : . Ingemar Jansson (red.)
Stockholm : Statens historiska museum, 1983
(Historia i fickformat)

Harrison, Dick
Krigarnas och helgonens tid : Västeuropas historia 400-800 e. Kr. 4. uppl.
Stockholm : Prisma, 2008.
Tid. uppl. finns.

Henriksson, Alf
Ända från Vendelkråka : en nordisk kronologi
Höganäs : Bra Böcker, 1985

Holmblad,Lars G.
Nordisk Vikingaguide
Stockholm : Statens Historiska Museum, 1995

Horn, Siegfried H,.
Resa i forntid.
Gävle : Skandinaviska bokförl., 1980

Hårdh, Birgitta,   Larsson, Lars
Uppåkra-Lund före Lund
Lund : Föreningen Gamla Lund, 2007

Ingelman-Sundberg, Catharina
Boken om vikingarna.  3. uppl.
Stockholm : Prisma, 2004.
Tid. uppl. finns.

Illustrerad Bibel Handbok
Red. David och Pat Alexander
+ medredaktörer
Stockholm: EFS-förlaget, 1977
Svensk översättning från engelska upplagan.

Janson, Sverker : Lundberg, B E: Bertilsson, Ulf: red. m. fl.
Hällristningar och Hällmålningar i Sverige
Stockholm: Forum, 1968

Kirkby, Michael Hasloch
The Vikings
Oxford: Phaidon, 1977

Larsson, Mats G.
Svitjod : resor till Sveriges ursprung
Stockholm : Atlantis, 1998

Larsson, Mats G.
Vikingar i österled : en samlingsutgåva
Stockholm : Atlantis och Månpocket, 1997 och 1999
(Verk som ingår i eller hör samman med denna titel: Ett ödesdigert vikingatåg, Väringar, Rusernas rike)

Lindqvist, Herman
Historien om Sverige. Från islossning till kungarike. 3. uppl.
Stockholm : Norstedt, 2000
Tid. uppl. finns.

Linklater, Eric
Vikingar
Stockholm : Norstedt & Söner, 1958
Orginal språket. The Ultimate Viking

Magnusson, Magnus
Viking, Hammer of The North
London: Orbis Publishing, 1976

Miller, Helen Hill
Greece Through The Ages
New York: Funk & Wagnalls,1972

Montelius, Oscar
Minnen från vår forntid. Faks.-tr.
Gamleby : Arkeo-förl, 2002.
Tid. utg. Finns.

Montelius, Oscar
Vår forntid. 3. uppl.
Stockholm : Norstedt, 1919

Nordisk kultur. Bd 6. Runorna.
Stockholm : Bonnier, 1933

Om runstenar i Jönköpings län. Jan Agertz och Linnea Varneius (red.). (Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköpings läns museum ; 71)
Jönköping : Jönköpings läns museum, 2002

På  jakt efter det förgångna. (red. och utformad av Sélection du Reader´s Digest, Paris). 1. uppl.
Stockholm : Det Bästa, cop. 1982

Regalskeppet Kronan. Björn Axel Johansson (red.)
Höganäs : Bra Böcker, 1985

Robinson, Andrew
Skrivkonsten : uppkomst och historia : alfabet, kilskrift, hieroglyfer och piktogram
Stockholm : Forum, 1998

Roesdahl, Else
The Vikings
London : Penguin, 1992(1987)

Rydbeck, Otto
Stenåldershavets nivåförändringar och nordens äldsta bebyggelse.
Lund : Gleerup, 1928

San Giovenale : etruskerna, landet och folket : svensk forskning i Etrurien. (Under medverkan av H.M. Konung Gustav VI Adolf, Axel Boëthius...)
Malmö : Allhem, 1960

Schreiber, Hermann och Georg
Sjunkna Städer
Stockholm, KF:s Bokförlag, 1956

Schön, Ebbe
Jan Fridegård och forntiden : en studie i diktverk och källor. (Meddelanden / utg. Av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala ; 5)
Uppsala, 1973

Sköld, Per Edvin
Söderslätts förhistoria
Lund : Gleerup, 1968

Sten. (Svenska turistföreningens årsbok ; 1990)
Stockholm : Svenska turistfören. , 1989

Stenberger, Mårten
Det forntida Sverige. 3. uppl.
Stockholm : AWE/Geber, 1979
Tidigare uppl. finns.

Stenberger, Mårten
Sten, brons, järn : svensk förhistoria i korta kapitel. 2. uppl.
Stockholm : Aldus, 1971

Svenska folket genom tiderna : vårt lands kulturhistoria i skildringar och bilder. 1. Sveriges förhistoriska bebyggelse
Malmö : Allhem, 1938

Svenska turistföreningens årsskrift. 1946. Förhistorisk tid.
Stockholm : Svenska turistfören., 1946

Sörmländsk bygd under 7000 år : kulturminnesvårdsprogram för Katrineholms kommun. Lina Campbell (red.).
Katrineholm : Katrineholms kommun, 1988

The Times Atlas of Archaeology: Past Worlds
London : Times Books, 1988

Ward, Anne
Adventures in Archaeology
New York : Larousse and Co., Inc, 1977

Wetter, Erik
Med kungen på Acquarossa : den arkeologiska utgrävningen av en etruskisk stad.
Malmö : Allhem, 1972

Wood, Michael
In search of the Trojan war
London : BBc Books, 1985

Vägar och vägfarande i Västergötland. (Västergötlands fornminnesförenings tidskrift. 1981/1982.)
Skara : Skaraborgs länsmuseum, 1982

Tidskrifter

Fornvännen : meddelanden från K. Vitterhets, historie och antikvitetsakademien. Utg. av Svenska fornminnesföreningen.
Stockholm, 1906 -

Populär arkeologi
Lund : Populär arkeologi, 1983 -

Uppdrag arkeologi : Stockholms län för dina fötter. Utg. av Riksantikvarieämbetet,  Stockholms läns museum och Stockholms stadsmuseum.
Stockholm : Riksantikvarieämbetet : 2004-

Sörmlandsbygden

Broström, Sven-Gunnar
Hällristningar i Släbroparken (Sörmlandsbygden 1987, s. 15- 22)

Edenholm, Bert
Ett tegelbruk från medeltid vid Vårfruberga kloster (Sörmlandsbygden 1993, s. 95-106)

Florin, Sten
Stenåldersbebyggelsen i Östra Södermanland. (Sörmlandsbygden 1944, s. 33-48)

Larsson, Mats G.
Ingvar den vittfarnes expedition i österled (Sörmlandsbygden 1987, s. 149-158)

Nordeman, Kjell
Det medeltida Nyköping : ett bidrag till diskussionen om ortens ålder och ursprung
(Sörmlandsbygden 1987,  s. 23-30)

Schnell, Ivar
Minnen från forntiden på Södertörn. (Sörmlandsbygden 1944, s. 19-32).

Södermanland under förhistorisk tid. (Sörmlandsbygden 1988:1, s. 7-54)
.

Thörn, Niklas & Andersson, Ulf
Nyckeln till den Nordiska Visdomen
Damm Förlag AB 2006

Denna lista kommer aldrig att vara fullständig. Våra medlemmar ska finna nyttiga och roande texter. Önskemålet är att listan väl täcker den lokala arkeologin och ger goda utblickar i världen. Innehållet kommer att bygga på medlemmarnas tips och förslag.

Förening:

Arkeologi i Sörmland

Skapad av: Arkeologi i Sörmland (2012-05-17 14:18:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Arkeologi i Sörmland (2018-06-21 14:21:49) Kontakta föreningen