Sörmland


Eskilstuna. Fynd från järnåldern
I juni startades utgrävningar i Olofslund intill Måsta. Bl. a. har det hittats två långhus, en malsten och keramikskärvor

Eskilstuna. Sigurdsristningen
Sigurdsristningen har tvättats i sommar för att bli tydligare och tillgodose turistintressen. Ristningen vittrar men då den är relativt ung är det inte kritiskt ännu.

Hej, bäste besökare symposiet i Fogdö kyrka 2012 och intresserade!

Så var vi då i mål med rapportdelen i vårt symposieprojekt, det vill säga den bok där alla föreläsningarna från klostersymposiet i Fogdö kyrka i augusti förra året är samlade. Det blev en volym på 100 sidor text och bilder.
Vi ska nu presentera boken litet mer officiellt med ett "boksläpp" för allmänheten torsdag den 18 april kl 12 i Multeum. Hoppas du vill komma och lyssna på detta. Du får möta författare och sponsorer och kan ställa dina frågor om du så önskar. Du får även möjlighet att köpa boken till introduktionspriset 100 kr.
, saknas


Under april har den kända målningen bjudits ut på auktion i Stockholm. Tavlan föreställer "Run-Janne" fylla i skriften med rödfärg på Holmfastristningen på en stenhäll i Södertälje. Runmästaren Östen skapade runan i slutet av 1000-talet efter vår tideräknings början. Ett kors som ingår i ristningen visar att Holmfasts släkt hade kristna medlemmar.
Förening:

Arkeologi i Sörmland

Skapad av: Arkeologi i Sörmland (2012-07-10 13:18:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Arkeologi i Sörmland (2015-09-28 16:55:52) Kontakta föreningen