Verksamhetsberättelse 2017


 

Föreningen har alltsedan starten 2001 haft som motto att verka för:

Fördjupad kunskap om forntiden i Sörmland.

Föreläsningar och debatter.

Visning av utgrävningar och fornminnesplatser.

 

Föreningen hade vid årsskiftet den 31 december 2017; 68 medlemmar.

 

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande Richard Lagerbäck

Ledamöter, Lottie Hägg, Kjell Salenby, Bengt Forsberg, Annica Raap, Sylvia Larsson, Margaretha Edenholm samt David Damell.

Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten, 15/2, 21/2, 4/4,7/6, 11/9 och 27/11.

28/1    MIDVINTERBLOT på PRO-lokalen i Malmköping

Föredrag av arkeolog Roger Wikell på temat ”Forntid längs Östkusten”. Engagerad föreläsare och d:o åhörare, samt god fiskgryta mm. Därefter kaffe, dessert och uppskattat lotteri.

7/3       Årsmöte i Tea-lokalen, Flen

Föredrag av medeltidshistoriker Sigge Ramqvist, en av landets främsta i branschen

ang. sockenbildningar i det medeltida Uppland, Sörmland och Småland.

Där det tyvärr inte finns så mycket material att tillgå för Södermanland men desto mer för Uppland. Vi rekommenderades att söka på Riksarkivet för tillgång till mer fakta. Trevligt med en föredragshållare som visade bilder på en gammal hederlig OH-apparat! Detta som en inledning till en senare exkursion till Vallentuna.

Tyvärr bara 12 deltagare (pga. vädret?)

Konstituerande möte samma kväll.

7/5       Bussresa  i och runt Vallentuna, under ledning av Sigge Ramqvist, till mycket intressanta platser som Vallentuna Kyrka, Granby Gård, Orkesta Kyrka och ”Wasakullen” vid Lindholmens Slott med ett strålande väder. 17 Deltagare.

27/8    Bilutflykt i vikingaspår. Idag var det Gunnar Widell som guidade oss runt på denna trevliga utflykt! Bl.a. var vi vid Balsta och tittade på de tre runstenarna, sedan besökte vi Kungshållet med sin höga smala runsten samt flera gravkullar, en fantastiskt vacker plats! Vi fortsatte sedan till Sigurdsristningen, där vi kunde konstatera att den verkligen behöver en upprustning. Vidare besökte vi Kung Inges hög, Hensta fornborg och avslutade det hela vid runstenen vid Stenkvista kyrka. Tack Gunnar för denna trevliga dag och för allt som du berättade för oss. Vi var glada att vi slapp cykla, vilket Gunnars elever under hans lärarkarriär i Eskilstuna fick lov att göra. Tyvärr bara 11 deltagare, trots strålande sol.

4/10                                    Föredrag av Henry Bark i Teahuset.

Tema: Järnet och arkeologin.

Från meteoritnedfall till Hälleforsnäs bruk, och allt däremellan. Henry visade div. intressanta bilder. 17 deltagare.

 

Föreningen har dessutom under året varit engagerade i följande verksamheter:

Föreningen VRÅ-folket                                                                      Sylvia

Möten ang. reglering av Båven vid Sibro         den 8/2 och 18/10     R.L

Årsmöte och ordförandekonferens, Hbf            den 22/4 och 4/5      R.L

Fortsatt utgrävning vid Runsa fornborg                                             R.L

Forn-och historievandring på Hyltingeö            den 9/9                    R.L

Föredrag Helgesta hbf om Vallanläggningar     den 26/10                R.L

 

En grupp från föreningen gjorde i slutet av juli en dagsresa till Enköping för att rekognosera inför en kommande resa i Enköpings hällristningsområde. Färden ställdes till socknarna Lillkyrka och Boglösa. Från Lillkyrka utgår i ett fornlämningsområde en vandringsled som är anpassad för barnvagnar, rullstolar, cyklar, ridande, löpare osv. Tydliga skyltar berättar om varje fornlämning. Vi gjorde en avstickare till Finns Hög vid den gamla farleden, nu ett igengrumlat dike. Sedan vände vi åter mot norrut och i Boglösa besökte vi ett antal intressanta hällristningar. Allt var väl anpassat för turister med parkeringar, skyltar och handikappramper.

En medlem, Margaretha Edenholm deltog i ett symposium rörande Vårfruberga kloster, Fogdön, Strängnäs, 19-20 augusti 2017. Det första klostersymposiet gick av stapeln i augusti 2012 och var en uppstart för vidare forskning. Nu presenterades resultaten av pågående forskning om klostret. Bl.a. om den s.k. Fogdöbonaden från 1400-talet. En undersökning med georadar runt Fogdö kyrka presenterades också. Det hela avslutades med ett intressant fördrag av professor Dick Harrison.

 

 

 

 

Förening:

Arkeologi i Sörmland

Skapad av: Arkeologi i Sörmland (2018-06-21 14:15:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Arkeologi i Sörmland (2018-06-21 14:52:31) Kontakta föreningen