Riksantikvarieämbetet gräver ...


Arkeolog Wivianne Bondesson med medarbetare har startat en förundersökning inför höstens vägarbeten från Stenhammar skans mot Katrineholm.

Editerad av: (2018-06-21 14:21:49)