Program 2016


ARSMÖTE onsdagen den 16 mars 2016 kl. 18.00
Lokal; Centrumkyrkan, Flen Adress: Götgatan 10
Förtäring
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar föredrag av arkeologen, docenten och den svenske auktoriteten på fornborgar och vallanläggningar Mikael Olausson, som berättar om senaste 20 årens nya rön och utgrävningar i Sverige och Sörmland.

Föredraget med Mikael Olausson börjar ca 19.00.

Gäster välkomna till mötesförhandlingar och föredrag.
Icke medlemmar betalar 50 kr.

 

 

MAJ

Söndagen 22 maj
Utflykt till Näshulta. Ett samarrangemang med Näshulta hembygdsförening. Vårvandring. Sörmländsk stenålder - sörmländsk industrihistoria. En resa med stort tidsspann.
Ansvarig: Richard, ordförande.
Lars Johansson , Näshulta hembygdsförening 016-703 04, 016-820 52, 070-375 20 52

Färdsätt: Egna bilar, samåkning.
Medtag: Matsäck, Grövre skodon.

Träffpunkt: Järnvägsstationen Flen kl. 09.15 och för övriga Svalboviken
(Svalbovikens Buss) mellan 09.45-10.00

JUNI

Söndagen den 5 juni   Kl. 11.00   Träffpunk Stora Djulö Herrgård

Utflykt till Trolleträsk ruin vid Stora Djulö SO om Katrineholm.
Närmare besked skickas ut på e-mail, till dem som uppgivit mailadress. Övriga söker vi kontakt med på telefon. Richard 070-483 57 11, 0158-431 32 svarar på ev. frågor.

Färdsätt: Egen bil med samåkning. Kaffekorg. Naturprommenad.
Ciceron Anders Morge.

OBS! den URSPRUNGLIGA  UTFLYKTEN den 5 JUNI                       till NORRA o SÖDRA STENE senareläggs.

 

 

PROGRAM                       Arkeologi i Sörmland          hösten 2016

 

”Masugnens dag” vid Björndammen, Malmköping

Kl 11.00 – 15.00.

Arrangör: Föreningen ”Björndammens masugn” med viss medverkan

av Arkeologi-föreningens ordförande Rickard Lagerbäck, som kommer

att informera om vår förening samt berätta om intressanta platser i

trakten.

För vidare info sök på ”Flen Masugnens dag” (!)

Kostnad: 100:- per person, 20:- per bil, som betalas på plats till arr förening.

Vi åker i egna bilar.

*

, Botkyrka med omnejd

Visning av kyrkan, Ingemar Sörkvist, präst

Föredrag (utomhus) av John Hamilton, arkeolog RAÄ, som grävt runt kyrkan

Ev någon ytterligare punkt.

Därefter tar vi oss ut till Männö borg, dit det är en bit att gå samt otillgängligt.

Missa inte detta evenemang!

Vi åker i egna bilar med . Egen fika-

korg medtages.

*

”Vikingar i Sörmland”, med , kl 18.30,                  Tea-huset Storgatan 4 Flen,

Antal träffar 6 ggr

Cirkelledare: Gunnar Widell, 0157 – 138 83

: Kjell Salenby, 0157 – 105 10,

Fika kommer att finnas till självkostnadspris.

*

, Husby-Oppunda/Råby-Rönö

Vi ägnar dagen åt att besöka intressanta platser i Husby-Oppunda/Råby-Rönö-

trakten (som t ex trakten runt Ramsta, vissa hålvägar, Limängen)

Hembygdsföreningarna i trakten kommer att bjudas in.

Egen fika-korg. Vi åker i egna bilar med

 

 

Föredrag ”Hällristningar i Bohuslän”, Tea-huset, Flen,

kl 18.30.

Föredragshållare: Kjell Salenby berättar och visar

bilder från en resa i Bohuslän.

Fika kommer att finnas till självkostnadspris.

För ytterligare information v g kontakta:

Rickard L 070 – 483 57 11

Lottie H 076 – 133 54 02 [email protected]

Förening:

Arkeologi i Sörmland

Skapad av: Arkeologi i Sörmland (2016-02-20 13:22:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Arkeologi i Sörmland (2018-06-21 14:21:49) Kontakta föreningen