Integritetspolicy


 

Integritetspolicy

Arkeologi i Sörmland har sedan den 25 maj 2018 en ny integritetspolicy (GDPR).

Allmänt

I Arkeologi i Sörmlands policy för behandling av personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna policy gäller när du tecknar ett medlemskap i föreningen.

 

Personuppgifter vi samlar in

Arkeologi i Sörmland inhämtar uppgifter direkt från dig. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, din adress, kontaktuppgifter till dig såsom e-postadress och telefonnummer.

Arkeologi i Sörmland registrerar personuppgifter i samband med att du anmäler intresse för, eller betalar in för, ett medlemskap.

 

Hur vi använder insamlad information

-  För att skicka information till dig

-  För att kontakta dig via e-post, post eller telefon för sådant vi tror kan vara av intresse för dig.

 

Information som kan lämnas ut

Arkeologi i Sörmland lämnar inte ut information om våra medlemmar till 3:e part.

 

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Arkeologi i Sörmland ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar dina uppgifter. Som legal grund för behandling hänvisar vi till berättigat intresse.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi kommer att lagra dina uppgifter så länge du är medlem hos oss.

Viss information kan behållas längre då det så krävs pga lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

 

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka vilken information som sparas. Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter raderas genom att kontakta oss.

 

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgifter kontakta:

Annica Raap [email protected] 070-630 26 56 eller

Bengt Forsberg [email protected]e 0767-62 18 39

 

 

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-25

 

Förening:

Arkeologi i Sörmland

Skapad av: Arkeologi i Sörmland (2018-06-07 14:57:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Arkeologi i Sörmland (2018-09-20 13:12:22) Kontakta föreningen