Medlemskap


Information om olika medlemskap och hur man kan bli medlem.

Medlemskap i föreningen ARKEOLOGI i Sörmland fås genom att betala medlemsavgiften på bankgironr 5296-0184 betalningsmottagare Arkeologi i Sörmland

Medlemsavgift för år 2012

Enskild medlem kr 150:-

Familj kr 200:-

(Årsbok Sörmlandsbygden + kr 150:-)

 

Editerad av: (2018-06-21 14:21:49)