Välkommen till Arkeologi och Historia i Örebro län

Vi inbjuder bland annat till föreläsningar om Örebro läns arkeologi och historia. Dessutom gör vi dagsutflykter till intressanta objekt. Föreningen har varit verksam sedan år 1986. Vårt medlemsblad Skygne ges ut två gånger om året.