Våra årsmöten


Årsmötet 2022 körs den 22 maj kl 15:00 i Scoutstugan på Fornhemmet

På årsmötet bjuder vi på fika samt en kort föreläsning av Joakim som driver Lillbros Gård. Ni medlemmar är viktiga, både på årsmötet och under verksamhetsåret. Ert engagemang och ert medlemskap är grunden till vår framtida verksamhet. Välkomna!

2022 - kallelse och info om årsmöte för Arbrå Hembygds - och fornminnesförening (2).docx

Verksamhetsberättelse 22 maj 2022.docx

Resultaträkning för 2021.pdf

Balansräkning för 2021.pdf

 

Årsmötet 2021 genomfördes i formen "Per Capsulam". Det innebar att vi inte samlades rent fysiskt i någon lokal utan att vi genom skriftlig information till våra medlemmar meddelade vilka beslut som ska tas vid årsmötet. Att hålla ett årsmöte är av stor juridisk vikt för en förening av den typ vi har. Ett "Per Capsulam" möte fyller de formella kraven.

Medlemmarnas synpunkter har behandlats av styrelsen och därmed är förslaget fastställt.

Slutligt årsmötesprotokoll finns som länk    Årsmötesprotokoll den 30 april 2021.docx

Årsmötesprotokollet har bekräftas av styrelsen vid möte den 10 maj 2021

Följande länk visar Hembygdsföreningens Verksamhetsberättelse för 2020.   Verksamhetsberättelse 2020.pdf

Revisionsberättelse 2020.pdf

 

 

Nedan finns en länk till årsmötesprotokollet från 15 mars 2020

Årsmötesprotokoll 15 mars 2020.docx

 

Förening:

Arbrå Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: John-Erik Eriksson (2019-03-06 13:02:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: John-Erik Eriksson (2022-04-27 10:52:27) Kontakta föreningen