Våra årsmöten 2020 och 2021


Revisionsberättelse 2020.pdfPrel årsmötesprotokoll den 30 april 2021 (2).docx

Årsmötet 2021 genomförs i formen "Per Capsulam". Det innebär att vi inte samlas rent fysiskt i någon lokal utan att vi genom skriftlig information till våra medlemmar meddelar vilka beslut som ska tas vid årsmötet. Att hålla ett årsmöte är av stor juridisk vikt för en förening av den typ vi har. Ett "Per Capsulam" möte fyller de formella kraven.

Medlemmar som har synpunkter på förslag till årsmötesbeslut har möjlighet att framföra dessa synpunkter. Detaljerad information har lämnats kommer i den kallelse till årsmötet som vi just distribuerats till våra medlemmar.

Följande länkar visar revisorernas berättelse samt Hembygdsföreningens Verksamhetsberättelse för 2020. Revisionsberättelse 2020.pdf    Verksamhetsberättelse 2020.pdf

Synpunkter på det preliminära årsmötesprotokollet (se denna länk) Prel årsmötesprotokoll den 30 april 2021 (2).docx kan lämnas skriftligt via mail eller via post vara ordförande Linda-Marie Åsberg och ska vara henne tillhanda senast 16/4 2021.

Årsmötesprotokollet kommer att bekräftas av styrelsen senast 30 april 2021

 

Nedan finns en länk till årsmötesprotokollet från 15 mars 2020

Årsmötesprotokoll 15 mars 2020.docx

 

Förening:

Arbrå Hembygds- och Fornminnesförening

Ändrad av: Arbrå Hembygds- och Fornminnesförening (2021-03-29 14:59:04) Kontakta föreningen
Skapad av: Arbrå Hembygds- och Fornminnesförening (2019-03-06 13:02:21) Kontakta föreningen