Medlemskap

Källers smedja flyttad från samhället söder om Forum på 80 talet har varit i bruk i 100 År av familjen Käller.Fotograf: Källers smedja flyttad från samhället söder om Forum på 80 talet har varit i bruk i 100 År av familjen Käller.

Källers smedja flyttad från samhället söder om Forum på 80 talet har varit i bruk i 100 År av familjen Käller.

Vi söker nya medlemmar till vår förening som är intresserad av att hjälpa oss i vårt arbete av att bevara våra byggnader och föremål till eftervärlden samt att stötta oss ekonomiskt

Medlemsavgiften för 2017 är är oförändrat för 5:året 100:-/medlem/ 200:- familj.
Bankgironr:595-7584 (plusgiro upphört)

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter