Fotogenmotorn SIMPLEX

Simplex 3 001Fotograf: Simplex 3 001

I vår ägo finns en fotogenmotor kallad Simplex, som tillverkades på Ungers Gjuteri & Mekaniska verkstad i Arbrå. Dessa fotogenmotorer användes i lantbruk för att driva tröskverk, vilka också tillverkades på Arbrå Verkstad under flera år. Även mindre industrier hade behov av dessa motorer. Vårt exemplar är troligtvis ett av få som finns kvar idag, tillverkningsnumret är 148 och tillverkningsåret 1904.  Motorn är på 6 hk vid 250 v/min och i originalskick. Den skänktes 1989 från Röstebo till Arbrå Hembygdsförening.
På reklambroschyren står det ”enkel, lättskött, billig och varaktig fotogenmotor”. De första motorerna tillverkades redan i slutet av 1890-talet men konkurrerades snart ut av tändkulemotorerna i början av 1900-talet. Dessa tillverkades fram till år 1907 och priset var då i början av 1900 ca 2000 kr.