Möten


 

Årsmöte 2016 i Vita huset Åkersberga

 

Konst vid ån.

 Mötesdeltagare.

Avtackning av revisor Bo Ivgren.

Vice ordförande och ordförande under årsmötet.

 

 

 

 

Posterförslag till hur vi ska informera om leden

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare på årsmötet

Marianne Kumlin avtackas som sammankallande i valberedningen

 

Årsmöte 2012 i Närtuna församlingshem Närtuna

Ordförande Jan överlämnar hedersbevis till vår kassör Tommy

Gunnar avtackas som ansvarig nord

 

 

 

 

Efter föredrag av Timo och Jens runt boken "Runstenar i Sigtuna kommun"

 

 

 

 

 

Förening:

Arbetsgruppen Långhundraleden

Skapad av: (2013-03-15 20:45:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Arbetsgruppen Långhundraleden (2019-01-15 13:07:27) Kontakta föreningen