Bilder


U200   Foto: Svante Berg, Vallentuna

”Runsten över Långhundraleden mellan Stora och Lilla Benhamra i Vada.

På stenen står skrivet: Finnvid reste denna sten efter sin broder Tord, Tjälves son. Gud hjälpe hans ande och Guds moder. Han gjorde bron efter sin broder, och Åsa, deras moder”

 

 

 

 

 

Böcker

bilder test


Editerad av: Tommy Svensson (2020-02-19 18:00:36)
Editerad av: Tommy Svensson (2020-02-16 10:01:53)