Medlemskap


Medlemmarna i Arbetsgruppen Långhundraleden utses av de 18 hembygdsföreningarna utmed leden som är anslutna till AL.

Tag kontkakt med någon av dessa hembygdsföreningar i första hand om du är intresserad av att delta aktivt i ALs arbete. Du kan även ta kontakt med någon i ALs styrelse. Ordföranden Carl-Birger Sveidqvist kan nås via  [email protected]

Till AL är också knutna korresponderande medlemmar, vanligen aktiva forskare inom ett ämne eller i frågor som är viktiga för kunskaper om Långhundraleden. Även några enskilda medlemmar finns.

 

 

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen- GDPR.

För att kunna tillhandahålla medlemskap, sparar vi följande personuppgifter, namn, tel.nr, adress och- epostadress.

Förening:

Arbetsgruppen Långhundraleden

Skapad av: (2012-03-22 12:14:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Arbetsgruppen Långhundraleden (2019-03-05 18:06:08) Kontakta föreningen