Forn- och medeltidsdag på Hembygdsgården Trostorp i Vagnhärad på söndag den 1 jul kl 11-15

Traditionella lekar och hantverk

Gott fika i
fantastisk miljö!

Vi slår också ett slag för appen:
Runturen i Trosa:

Forn & medeltidsdag Hembygdsgården Trostorp 2 juli 11-15

Oden rike – Odens krigare och Trosabygdens vikingar

Odens rikeFotograf: Odens rike

Hällristning på Lånestaheden

Med ögon känsliga för hällristningar 

Anette FärjareFotograf: Anette Färjare

Under november 2016 hittade arkeologen Roger Wikell
en hällristningslokal i Lånestahedens naturreservat.
Vi ser fram emot att hällristningen dokumenteras
under 2017!

Frejas smycke – hur gudarna fick sina gåvor

affisch2016Fotograf: affisch2016Midvinterblot på Hembygdsgården Trostorp i Vagnhärad
lördagen den 23 januari kl 18.

Frejas smycke – om hur  gudarna fick sina gåvor 

Ett teaterstycke med traditionella berättelser från Snorres Edda.
Barnvänlig och med glimten i ögat!
Gycklargruppen Väsen med eldshow.

Gratis inträde! Korv, hällakaka, varm saft, kaffe och bulle  finns att köpa

Arrangörer: Aradis, Hembygdsföreningarna i Vagnhärad och Västerljung Trosa riksteaterförening och Trosabygdens kulturråd

En spännande historia i unik miljö

guldskattenFotograf: guldskatten

Nu finns vi även på facebook!

Välkommen!

Föreningens ändamål är att synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv. Föreningen vill genom exkursioner, kurser, föredrag, utställningar och publikationer väcka intresse för traktens kultur- och naturminnen. Föreningen vill också bidra till fornlämningarnas sakkunniga utforskande och tillvaratagande. I dessa sammanhang samarbetar föreningen med andra kulturvårdande myndigheter och föreningar.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter