Medlemskap


Som medlem är du viktig. Du bidrar till allt arbete som pågår för att vi ska kunna förvalta Äppelbos historia och kunna överlämna ett arv till nästa generation.

Du blir medlem i Äppelbo Hembygdsförening genom att betala in medlemsavgiften på vårt bankgiro 184-6898. Märk inbetalningen med namn och födelseår på samtliga medlemmar.

Medlemsavgiften för 2020 är:

  • Enskild medlem 100 kr
  • Familjemedlemskap 150 kr
  • Pensionär 50 kr

 

 

Förening:

Äppelbo Hembygdsförening

Skapad av: (2014-11-18 12:27:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Äppelbo Hembygdsförening (2020-02-16 10:06:01) Kontakta föreningen