Hembygdsföreningen - Kort historik


Annerstads Hembygdsförening bildades den 31 mars 1954. Arne Juhlin hade dessförinnan gjort en del uppteckningar om torp- och backstugor. Hans intresse spred sig och redan 1952-1953 hade man en studiecirkel igång. På kyrkoherde Einar Pettersson initiativ utlystes en hembygdsafton och hembygdsföreningen kom till stånd.

Man skaffade snart en stuga från Romborna och 1955 kunde man hålla den första hembygdsfesten vid stugan. Man anskaffade också en ödeladugård från Skäckarp och en gammal torvlada från Björkeberg.

1964-1976 diskuterades f. d. komministerbostället Kanarps framtid. Önskan var att behålla den vackra, anrika gården. Trots många myndighetskontakter gick projektet inte att genomföra. Huset skänktes och flyttades till Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Läs mer på skolans webbsida.

1991 flyttades den s. k. Lillstugan från komministerbostället Kanarp till hembygdsgården. Här bedrivs numera den största delen av hembygdsföreningens verksamhet.

Från 1958 och 40 år framåt hölls, i juli månad, hembygdsfester på Piksborg. Numera har hembygdsföreningen "Öppet hus" i december.

Hembygdsföreningen har och har haft: studiecirklar, torp- och byvandringar, föredragsaftnar, midsommarfester, slåttergillen, grötfester, gökottor, kyrkogårdsvandringar mm. En inventering av gravstenar på gamla kyrkogården har skett. Ett par hundra torp- och undantagskontrakt har tagits fram. Ett omfattande bildarkiv finns och tidningsurklippp sedan tidigt 80-tal. Föreningen har också givit ut ett antal böcker.

(Fritt efter Annerstad Hembygdsförening 1954-2004)

 

 

Förening:

Annerstads Hembygdsförening

Skapad av: (2012-03-12 22:28:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Annerstads Hembygdsförening (2019-01-10 17:10:46) Kontakta föreningen