Kort om Annerstad


Skeens ålfiske nedströms sjön Bolmens utlopp var på 1100-talet den mest kända platsen i Annerstads socken. Fisket tillhörde Nydala kloster, öster om Värnamo.

Annerstad, som 1371 benämndes Anderstadha, tillhör sedan 1971 Ljungby kommun och ligger i Sunnerbo härad, som i sin tur ligger i västra delen av Kronobergs län.

Mellan åren 1940 och 2006 minskade antalet invånare i Annerstad från 1 041 till 571. Invånarna livnärde sig förr till största delen av jordbruksarbete, med visst inslag av sågverksarbete. Numera har de flesta arbete inom industri och service i närliggande orter.

Riksväg 25 mellan Kalmar och Halmstad är dragen igenom socknen. Sedan 1940-talet har delen genom Annerstad fått ny sträckning tre gånger. Vid Skeen börjar den väg som längs Bolmens östra strand leder till sjöns norra del, en halv mil längre västerut den väg som följer sjöns västra sida.

Halmstad-Bolmens järnväg, trafikerad 1889-1966, hade inom Annerstad stationerna Byholma och Piksborg. Banvallen ingår numera i Banvallsleden. En gång- och cykelled från Halmstad till Karlshamn. Läs mer om Halmstad-Bolmens Järnväg >>

För att sänka sjön Bolmen grävdes 1847-1850 en 600 meter lång kanal från sjöns utlopp parallellt med naturliga utloppet, Bolmån. Härigenom sänktes sjöns nivå cirka tre fot – knappt en meter. Kanalen, den nordliga åfåran, mynnar numera i den kraftverksdamm som byggdes tillsammans med Skeens kraftverk, färdigt 1953.

Genom dammbygget dränktes den framträdande Skeens gård, som låg på en ö i Bolmån. Huvudbyggnaden flyttades till Vivljunga i Hinneryd, där den är samlingslokal med namnet Skeensgården.

I kraftverksdammen ligger sedan 1980-talet intaget till Sydvattens Bolmentunneln, en 80 kilometer lång tunnel som för Bolmenvatten till Äktaboden vid Perstorp. Därifrån leds vattnet i ledningar till Ringsjöns vattenverk, där det behandlas och via dricksvattennätet transporteras till många kommuner i västra Skåne.

Byholma flygplats började anläggas i början av 1960-talet. Under 1990-talet sågs den som Sveriges modernaste flygbas, ledd från Ängelholms flygflottilj. I början av 2000-talet lades basen ned. Sedan stormen Gudrun 8 januari 2005 deagit över södra Sverige och fällt mängder av skog, förvandlades landningsbanan till upplagsplats för stormfält virke. 1 miljon kubikmeter stockar lagrades, vilket gjorde tidigare Byholmabasen till Europas, kanske världens, största timmerupplag. Den blev för en tid Ljungby kommuns mest besökta turistmål.

Servicen inom Annerstads socken är inte omfattande. Däremot har turistlivet under senare årtionden vuxit betydligt. Bland annat finns kanotleder och fisketurism, något som medfört att även utländska turister sökt sig till orten och även köpt hus här.

Bland turistmålen märks de vackert belägna resterna av medeltidsborgen Piksborg; vallarna och borgkullen som återstår efter det att borgen brändes 1434, under Engelbrektsupproret. Utgrävningen 1908 gav ett av Sveriges rikaste borgfynd, över 2 000 föremål. En del av samlingen visas på Smålands museum i Växjö. I socknen finns även flera bronsålders- och järnåldersgravar. Läs mer om Piksborg >>

En mäktig naturformation är den mäktiga kluvna stenen Ivars kyrka, kring vilken en av bygdens sägner berättas. Flera vackra och unika naturreservat kan också besökas. Se sägnen om Ivars kyrka (Sagobygden.se)>>

Annerstads nuvarande kyrka byggdes i sten 1823-1824. Den är känd för sin fina akustik. Invid kyrkan ligger hembygdsgården. Till platsen flyttades 1990 Kanarpsstugan, som blivit samlingslokal.

Text: Leif Norman

Förening:

Annerstads Hembygdsförening

Skapad av: (2012-03-12 19:29:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Annerstads Hembygdsförening (2019-01-10 17:14:03) Kontakta föreningen