Nyheter

Årets Eldsjälspris

Ordförande i Kalmar läns hembygdsförbund Lisbeth Svensson inledde årsmötesförhandlingarna i Vissefjärda den 21 maj. Under stämman delades  Årets Eldsjälspris ut. Ett av Eldsjälsprisen tilldelades Donald Öfverberg från vår förening.

Nomineringen löd: Donald har genom sitt stora engagemang och idoga arbete under många år tagit fram underlag till både skrifter och guidningar. Donald har skött...

Läs mer >

Visa fler

Om oss

Ankarsrums hembygdsförening bildades 1947 på initiativ av ingenjör Gösta Klemming. Styrelsen konstituerade sig den 9 december 1947. Till ordförande valdes Gösta Klemming, vice ordförande Johan Svennberg, sekreterare Gunnar Lindberg, kassör Henrik Sundström, intendent Erik Lehman.

Efter ett par års hemlöshet vad lokaler beträffar, löste sig den frågan år 1955....

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]