Vår ordförande Lena Landin har ordet

Hej aktiva hembygdsvänner!

Äntligen grönskar det i naturen även om den riktiga vårvärmen inte riktigt vill komma ännu och blåsten har varit förfärlig. Men det kommer väl andra tider.

Allra först ska vi rikta ett stort TACK till Viksjö hembygdsförening för en väl genomförd årsstämma!
Glädjande var också att fler föreningar än i fjol deltog . Ett bra program med tid för mingel! Anders Sundström var lysande! Tyvärr är han sjuk igen så vi skickar med en tanke till honom.
Bollen rullas nu vidare till någon förening i Sollefteå för 2017 (2016 i Ö-vik)!
Tid att tänka….

Förmodligen planeras nu sommarens aktiviteter för fullt och gårdarna rustas efter vintersömnen. Glöm inte att lägga in alla era aktiviteter på era egna hemsidor – både som lite utförlig text med bild – men fr.a under rullistan Hitta aktiviteter! Både på er egen hemsida men också på ÅHF:s och har ni riktigt ”justa grejer” så även på SHF:S sida! Det är nämligen där man söker om man är ute efter utflyktsmål eller som hemvändare på väg.

100-årsjubileet 2016 finns med i tankarna hoppas vi! Inspireras av SHF:s idébank på hemsidan:  www.hembygd.se/ny-sida-om-hb-ar  och www.hembygd.se/idebank  och läs där särskilt i den blå vänstermarginalen där massor av tips finns som går att omsätta på egna vis.

ÅHF lägger krutet på Årsstämman i Örnsköldsvik den 24 april 2016 tillsammans med Johan Ödbergsällskapet och planerar ett festprogram där hembygdsrörelsen i vårt område ska höras och synas, hoppas vi.

Den nya styrelsen har samlats i Bollsta och kan beskådas både på Facebook/Ångermanlands hembygdsförbund och här på hemsidan: Styrelsen.
Tag gärna kontakt med oss om ni har frågor eller vill att någon ska komma ut till er förening vid tillfälle.

Höstmötet 2015 planeras till den 10 oktober och vi fortsätter med Sollefteå som mötesplats. Programmet är inte klart så därför har ni möjlighet att påverka med önskemål redan nu! Vi har tidigare haft både ett genomgående tema men också varierande inslag i programmet, vilket det lutar åt i år. Ett önskemål kom upp på stämman: information om aktuella bidrag att söka för hembygdsföreningar och det kommer vi att ta upp. Annat? Mer om sociala medier? Underhållning? Något som din förening vill visa upp? Tips på bra verksamheter ni gjort?
Spåna och delge oss innan eller under sommaren helst!

Jag kommer att ”plåga” er med mail då och då eftersom det regelbundet kommer erbjudande om konferenser och kurser i länet som berör våra verksamheter. Häng gärna på, den som är intresserad! Och låt inte informationen  fastna i din dator utan vidarebefordra till övriga och/eller dra ut och häng upp som affisch på gården så även andra än styrelsen har möjlighet att delta!

Nu står festligheterna och köar: Städningen (kanske inte fest men kan vara väl så trevligt), Mors Dag, Nationaldagen, Midsommarfest  osv

Lycka till med sommaren 2015. Vi kanske ses….

Styrelsen för ÅHF genom Lena, ordförande

Gott Nytt Hembygdsår 2014-12-30

Nu får vi starta ett nytt arbetsår. Det dröjer kanske ett tag innan det mera fysiska arbetet tar sin början. Vinter ger oss en viss respit men styrelserna har jobb framför sig med årsberättelser och planeringar av årsmöten och annat. 

Nu får vi starta ett nytt arbetsår. Det dröjer kanske ett tag innan det mera fysiska arbetet tar sin början. Vinter ger oss en viss respit men styrelserna har jobb framför sig med årsberättelser och planeringar av årsmöten och annat.

Från förbundshåll vill vi påminna redan nu om några saker:

Notera hembygdsträffen 7 mars på Länsmuseet Murberget.
Tema: Barnen på hembygdsgården

Årsstämma 25/4 i Viksjö. Inbjudan kommer senare till bägge evenemangen förstås.

Till årsstämman ber vi er fundera…..…..

–          Motioner till stämman bör vara styrelsen tillhanda senast en månad före stämman

–          Ge oss förslag med namn på personer till utmärkelse av ”förtjänstfullt hembygdsarbete”

–          Se över möjligheterna att även premiera egna medlemmar i samband med ert eget årsmöte eller jubileum!
Se SHF:s hemsida för inköp av nålar: Länk till Sveriges Hembygdsförbund Medlemsartiklar

–          Bistå valberedningen för ÅHF med förslag på driftiga personer till vårt styrelsearbete. Vi har två tuffa men spännande år framför oss nämligen 2016  med 100-årsjubileet som behöver börja förberedas redan i år. Det ska märkas på alla plan!

Jubileumsarbetet  100 år – hur kommer det att se ut i er egen verksamhet för 2016

ÅHF kommer att anordna en Skrivarkurs till sommaren förlagd till Gammelgården i Myckelgensjö den 13-14 juni ”Att skriva sant – och hitta på. Berättelser ur livet” En kittlande miljö! Ledare blir Tone Dahlqvist. Mer info kommer.

Riksstämma i Falun 29 – 31 maj 2015. Kom ihåg att det är öppet för alla. Många hembygdsföreningar brukar delta utöver utsedda ombud……. Häng med på ett trevligt program! Ett alternativt semesteräventyr. Man får ju betala själv.
Länk till Sveriges Hembygdsförbund Riksstämman 2015.

På återhörande Styrelsen gm Lena, ordf.

– – –

Hösten börjar knacka på dörren 2014-08-25

Skolan har startat och semestrarna är i stort sett slut. Ordningen infinner sig och samhället har börjat fungera igen. Arbetet på hembygdsgårdarna trappas av inför en mindre aktiv vinterperiod – välbehövlig återhämtning men kanske också lite påfyllnad inför nästa säsong i form av studiecirklar och kurser?

 

Här kommer i alla fall ett tillfälle – Höstmötet i Sollefteå.

Läs mer i inbjudan som finns här som wordfil:
Ångermanlands hembygdsförbund inbjuder till Höstmöte
och här som pdf-fil:
Ångermanlands hembygdsförbund inbjuder till Höstmöte
Skicka den vidare till andra, också utanför styrelsen, som kan tänkas vara intresserade. Vi vill se många!
Åter igen har vi förlagt mötet till Sollefteå, som vi finner lite mitt i, för att ge västra området en chans till kortare resor. De får ju ofta fara ner mot kusten så nu blir det något rättvisare.

Redan nu kan vi också börja fundera på
hur hembygdsrörelsens 100-årsjubileum ska se ut lokalt och regionalt.

https://www.hembygd.se/sida/om-shf/hembygdens-ar-2016/ Läs mer här. Mer info lär komma under 2015. Det är bra med lång startsträcka om man vill göra något extra bra och det är långt till nästa 100-årsjubileum.

HembYgden är på gång med ett tredje nummer för året
och temat är 
Handel (tänk brett!)

Redaktionskommittén väntar på bidrag från oss och har förlängt deadline till den 8/9. Skicka in dina/era bidrag, antingen de är egengjorda eller om ni har material i hembygdsföreningens arkiv! Och bilder! Allt från och med igår är idag historia – bidragen behöver inte vara urgamla och svartvita – idag sker allt i rungade fart! Skicka bidragen via e-post till någon i redaktionskommittén. På följande sida hittar man dem och annat om tidskriften:
https://www.hembygd.se/angermanland/hembygden-var-medlemstidning/ 

Gammtiden – Samtiden – Framtiden – där är hembygdsrörelsen!
Som sagts tidigare: 500.000 människor kan inte ha fel!
Välkomna till Sollefteå!
Lena Landin, ordf

Sommarhälsning från ÅHF 2014-07-03

Nu är det högsäsong för hembygdsrörelsen och det sjuder av kraft på gårdarna runt om i hela landet. Till min stora glädje ser jag att många föreningar nu anammat att lägga in sig i kalendariet på ÅHF:s hemsida. För var letar man som hemvändare till sitt landskap om man vill se vad som händer under sommaren? Här finns det nu  samlat! Några har t.o.m. hittat in på Sveriges hembygdsförbunds hemsida! Notera att det också kan vara en liten skattkista att ösa ur när idétorkan slår till att läsa vad andra föreningar gör. Inspiration till egna aktiviteter!

SHF har haft riksstämma i Linköping och protokollet är just justerat. Som en tankeöverförelse kom också SHF:s nyhetsbrev nu på morgonen! Läs mer där. Ett traditionellt årsmöte med kringaktiviteter i form av seminarier, en festmiddag och utflykter i anordnarens nejder, Östergötland. Det är viktigt att få in dugliga representanter i förbundsstyrelsen och vi kan glädjas åt att Medelpads HF:s ordförande Margareta Johansson finns med där. Utöver formalia antog stämman ett uttalande för vidarebefordran till landets hembygdsföreningar och detta lyder som följer:

”Vi ser med oro på en utveckling där främlingsfientlighet och politisk extremism får ökat inflytande i Sverige och andra länder i Europa. Som en av Sveriges största folkrörelser med nära en halv miljon medlemmar, uppmanar vi alla goda krafter att stå upp för humanism och alla människors rätt att bli bemötta med respekt och värdighet.

Mot denna bakgrund vill SHF:s styrelse rikta en uppmaning till alla sina föreningar att vidta konkreta åtgärder, t. ex. att särskilt bjuda in nya svenskar och asylsökande/invandrare/ till sina olika aktiviteter. Igenkännande av jordbruks- och hushållningsredskap liksom äldre metoder i jordbruk och hushåll kan bidra till att vederbörande känner sig mer hemmastadda i vårt land.”

Den folkomflyttning vi idag ser i världen är bara början. Krig, naturkatastrofer, miljöpåverkan och svält fyller ständigt på strömmen av människor, som flyr för sin överlevnad och med hopp om ett drägligt liv för sina barn och vi behöver bara blunda och försöka tänka  om det vore vi. För att minska oro och spänningar är integrationen viktig och den kan man säga är ömsesidig – vi måste bjuda till själva och inte tro att myndigheterna ska fixa allt. De nyanlända är också hembygdsrörelsens framtida medlemmar!

Ett seminarium handlade om sociala medier – en allt viktigare kommunikationsform idag. Det seminariet började redan 1 månad före stämman med hemarbete där deltagarna fick öva på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube mm. Ett ännu alltför lite använt sätt att nå ut till folk och det gratis! Som skådeexempel vill jag rekommendera er att gå in på Facebook  och sök Nätra hembygdsförening som har en föredömlig egen sida! (Eller klicka på bilden nedan!) Ständig med nya inlägg av bilder – gamla som nya och referat av aktiviteter. Riktigt läcker!

HembygdsgardenFotograf: Hembygdsgarden

Några föreningar finns i grupper, vilket  också är ett bra sätt att kommunicera. Där finns också Västernorrlands hembygdsvänner, som är en grupp, där man kan ”annonsera” sina aktiviteter.

Alla inkomna motioner antogs och särskilt kan jag nämna den som Medelpads HF lämnat in tillsammans med Alnö hembygdsförening. Den handlar om vikten av hembygdsrörelsens engagemang i det industrihistoriska arvet. Vi får inte stanna vid bondekulturen, som de flesta av våra gårdar representerar. Långt ifrån alla var också bönder med stora fina gårdar. Fler var torpare, statare, pigor och drängar, inhysningar och fattighjon….och så några finare folk som präster och skollärare/klockare. Men från slutet av 1800-talet har utveckling rasat fram och i våra trakter är väl sågverksepoken den mest dominanta med tillhörande skogsarbete men vi har också båt- och järnvägstrafiken, båtvarv, järnbruk mm. En digital utmaning? Vi kan ju inte lagra så mycket i våra museer men vi kan jobba på att skydda ev. byggnadsminnen från tiderna. Och så bilder, dokument mm.

Hemsidorna ligger efter i utvecklingen tyvärr och det blev ett kraftigt avbräck när SHF gjorde om Portalen. Mycket av äldre material som låg på de gamla sidorna försvann och många har inte orkat bygga upp sidan igen.
Till hösten kommer ÅHF att erbjuda ytterligare utbildning om hemsidorna. Hemsidorna är våra ansikten utåt och jätteviktiga i dagens internetsamhälle.

Hembygdsgarden filmFotograf: Hembygdsgarden film

Så till sist en påminnelse om Höstmötet i oktober! Om filmer och dokumentation av livet i hembygden. Vi efterlyser filmsnuttar att visa på mötet! Och vi vill gärna få veta vad ni har tills i början på augusti för vår planering.
Kontakta: [email protected] eller mig [email protected]

Självfallet ska vi inte bara se på filmer. Lite matnyttigt – i dubbel bemärkelse – ska vi fylla på med och notera 4 oktober i Sollefteå redan nu. Mötet är öppet för alla – inte bara styrelsemedlemmar så skicka de som är intresserade av foto och film speciellt.

På årsstämman i Vibyggerå var endast 17 av 38 föreningar representerade! Liten tankeställare vad gäller den demokratiska processen!

ÅHF:s mål är naturligtvis att alla föreningar ska finnas med på de möten förbundet anordnar: årstämman, höstmötet och den gemensamma hembygdsträffen på Murberget i februari varje år. Gemenskap, kunskapspåfyllning och delande av erfarenheter kan aldrig vara fel – tvärtom rätt trevligt!. Som tidigare sagts så gäller det inte bara styrelse utan ta var på intresserade och aktiva medlemmar men som kan återrapportera.

När det gäller speciella intressfärer kan man ju också göra sektioner av specialintresserade medlemmar om styrelsen känner tidspress eller tycker sig sakna kunskaper. Man kan ha nog av förvaltande av byggnader, ekonomi och vanliga verksamheten.

Mitt mål under säsongen är att försöka hälsa på i en del hembygdsgårdar. Jag hoppas få träffa några av er! Det kan också gälla andra i ÅHF:s styrelse. Jag rapporterar med ett foto från respektive gård på Facebook/Västernorrlands hembygdsvänner. Det kan ni också göra!

Lycka till i sommar!

Mvh

Lena Landin  ordf.