Studiebesök Grundsunda 16 aug 2014

I samband med Ångermanlands Hembygdsförbunds första styrelsemöte efter sommaruppehållet var vi inbjudna till ett studiebesök hos Grundsunda Hembygdsförening och Hembygdsgård som ligger på vallen i Husum. Där fick vi se smederna i aktion i den fina smedjan som ligger intill huvudbyggnaden vid Hembygdsgården.

M-L MårtenssonFotograf: M-L Mårtensson

Samling utanför Grundsundasmedjan

Smedjan som ursprungligen är en loge i timmer från slutet av 1800-talet stod tidigare i Bräcke, Hällesjö i Jämtland. Den är byggd och inredd i gammal stil, men har också en modernare del som fungerar bra för kursverksamhet och modernt smide.

Den byggdes under åren 2011–2012 och verksamheten startade våren 2013. Projektet kunde genomföras tack vare hela 4000 ideella arbetstimmar och ett ekonomiskt stöd genom Leader Högakusten.

M-L MårtenssonFotograf: M-L Mårtensson

Smeden Tove Samuelsson visade smedjan och berättade om verksamheten för intresserade besökare från ÅHF.

I smedjan bedrivs en omfattande kursverksamhet med deltagare inte bara från närområdet utan även från många olika platser i landet. Man tar även emot besöksgrupper som i likhet med besökarna från Ångermanlands Hembygdsförbund får en visning av smedjan och en presentation och demonstration av smidet som hantverk. Besök gärna Grundsunda Hembygdsförenings hemsida för att läsa mer.

M-L MårtenssonFotograf: M-L Mårtensson

Smeden Bert Hagström demonstrerar smide i Grundsundasmedjan

M-L MårtenssonFotograf: M-L Mårtensson

Finsmeden Bert Hagström i aktion

 

 

I finsmeden Bert Hagströms
förfarna händer förvandlades
snabbt ett stycke glödande järn
till en fint smidd krok
med bladfästen.

 

 

 

Efter den intressanta visningen av smedjan blev det kaffepaus i Mor Klaras stuga på hembygdsområdet och därefter vidtog höstens första styrelsemöte med bland annat planering för årets Höstmöte som går av stapeln den 4 oktober på Hullsta Gård i Sollefteå. Temat för årets höstmöte är FILM och eftersom många av Ångermanlands hembygdsföreningar redan nu aviserat att de kommer att visa ett antal intressanta bidrag – allt från stumfilmer till nyproducerade filmer – kommer nog detta höstmöte att bli en veritabel FILMFESTIVAL!

Karl Erik ErikssonFotograf: Karl Erik Eriksson

Ångermanlands Hembygdsförbunds styrelse med suppleanter och adjungerade samlade på Grundsundavallen.

På hemvägen var deltagarna även inbjudna till Nätra Hembygdsgård där en internationell middag serverades.

Vi vill rikta ett varmt tack till Grundsunda Hembygdsförening och Nätra Hembygdsförening för en mycket intressant och givande dag!