Höstmöte 2012

Ångermanlands hembygdsförbund hade sitt årliga Höstmöte den 27/10 2012. Årets tillställning gick av stapeln på Hullsta Gård i Sollefteå, en medveten placering för att inlandets föreningar skulle få lite nära.

Höstmötet är ett årligen återkommande tillfälle för hembygdsföreningarnas medlemmar att mötas under gemytliga former men ändå få något nytt till kunskapsbanken. Meningen är att försöka få ut inbjudan också utanför styrelserna – mötet är öppet för alla och kan ge inspiration till nytänkande genom ämnesval och samtal med andra föreningars deltagare i samband med fika och lunch.

Kulturmöten var årets tema och det med anledning av en ny lag för integrationsarbetet för nyanlända flyktingar. Den presenterades tidigare på en gemensam dag på Murberget med berörda parter: kommunernas flyktingmottagningar, nyutbildade kommunikatörer (flyktingar med kunskaper i svenska som ska hjälpa nyanlända från sina egna språkområden under en 60 timmars samhällsorienteringsperiod) samt samordnare på länsnivå. Murbergets personal deltog också.

I samband med mötet kom en invit till hembygdsrörelsen om medverkan. Man menar att vi sitter på historien, vi har hemliknande hembygdsgårdar med inventarier som många från världens alla hörn känner igen och vi har bargarstugor – allt tillsammans en stor potential, om vi vill använda det.

Årets Höstmöte inleddes med en information om flyktingmottagandet i vårt eget närområde och det var Runa Ödlund från Länsstyrelsen som gav oss den. Vi bor i ett län, som hela tiden tappar innevånare och det är faktiskt flyktingar och andra invandrare som hjälpligt fyller upp den tomma vågskålen! Vi tar ändå inte emot så många som är planerat pga avsaknad av bostäder men vi hör via media att strömmarna av flyktingar ökar i världen. Trots det ska vi komma ihåg att de allra flesta flyktingar bor i massläger i anslutning till de länder de flytt ifrån pga krig! I det som liknar taggtrådsomgärdade tältläger, som fängelser.

Assar Häggblad, samordnare i flyktingfrågor på Länsstyrelsen utvecklade inviten till oss i hembygdsföreningarna.

Därefter fick vi delta i en eritreansk kaffeceremoni – en företeelse värd att presentera på våra hembygdsgårdar i samband med aktivitet. Vi fick också en pratstund med Zimam från Eritrea och Salim från Libanon om hur det kan vara att komma till Sverige.

Efter lunch tog Anders Bergman från 5i12-rörelsen över och pratade om den rörelsens historia samt om fördomar och andra problem men också om möjligheterna i ett mångkulturellt samhälle.

Eftermiddagen fortsatte med egna reflektioner om vad vi kan göra. Några föreningar har redan erfarenhet av samarbete, till exempel: Sollefteå, som haft ett antal arbetstränande och praktikanter i sin verksamhet i sommar, Nätra, som inbjudit till internationell vecka där maten stått i centrum samt Edsbygden – som inte har flyktingmottagning – som har inventerat sina utrikesfödda (för det har vi alla i våra socknar, tyskar, holländare, rysskor, thailändska fruar mm) och inbjudit dessa till en berättarkväll på hembygdsgården där de fått presentera sin bakgrund.

Nya svenskar – nya medlemmar!

Dagen avslutades med kaffe efter en kortare information ifrån Riksförbundet och ÅHF.

Det var många tankar som kanske väcktes denna dag och det gäller att vara med i tiden enligt hembygdsrörelsens grundsyn:
”Hembygdsrörelsen är den del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.”
Lena Landin