Hembygdsträff 23 februari 2013

Hembygdsträffen februari 2013: ”Norrland vårt välsignade land”.
Sista lördagen i februari samlas eldsjälar från länets hembygdsföreningar varje år till det traditionsenliga hembygdsmötet. Sammandragningen sker på länsmuséet i Härnösand som är en viktig samarbetspartner för hembygdsrörelsen. Västernorrlands Hembygdsråd svarar för programupplägget och gensvaret är inte att ta fel på. Alla känner för hur viktigt det är att mötas i sann hembygdsgemenskap och för att få till sig tankar och information om det samhällsarbete som pågår och som rör arbetet i hembygdsföreningarna. Närmare hundratalet ombud kom till mötet i år trots vackert vinterväder och VM-tävlingar i televisionsapparaten.

”Hembygdsarbetarna” välkomnades i länsmuséets entréhall av Härnösands musiksällskap. En kopp kaffe med smörgås satt också fint innanför västen då många hade en bilresa på tiotalet mil bakom sig.

Journalisten Po Tidholm var först ut och angav temat för dagen. Det var hembygden Norrland som stod i focus. Tidholm har boken Norrland bakom sig. Den är en tankeväckande diger lunta som skärskådar Norrland som ytmässigt utgör mer än hälften av vårt fosterland. Där finns enorma rikedomar i de naturresurser som sedan lång tid exploaterats till förmån för vår välfärd. Skogen, malmen, vattenkraften, turismen och vindkraften håller Sveriges exportindustri igång. Men för vår landsända Norrland finns en baksida. Ytterst lite av naturresurserna kommer Norrland till godo. Landsbygden utarmas, norrlänningarna tvingas för sitt uppehälle att flytta till tätorter och till trakter söder om Dalälven. Nyöppnad gruva i Pajala skapar problem för kommunen som får krav på sig i form av bostadsbyggande och annan service men med skatteintäkter som är blygsamma. Gruvarbetarna bor på annan ort och i stor utsträckning utomlands.

Efter lunch tog Sveriges Hembygdsförbunds Viktoria Hallberg vid. Viktorias arbetsobjekt är skogslandskapet. Skogen blir temat för Sveriges Hembygdsförbunds riksmöte i maj 2013 i Sundsvall där det bland annat blir debatter och seminarier om skogen. En policy för skogen är under bearbetning och som hembygdsföreningarna förhoppningsvis kommer att antaga. I övrigt fick deltagarna information om arbetet i riksförbundet, arbetet med folkbokföringen (sockennamnens bevarande), övertagandet av Bygdeband, ekonomi, stadgar och även kommande förslag om höjd medlemsavgift.

Mona-Lisa Mårtensson berättade om hur hon på initiativ från sin kusin tillsammans med några av sina släktingar i Gideå börjat gå igenom släktens gamla fotoalbum och digitalisera foton samt dokumentera vad och vilka de föreställer. Hon tipsade även om några intressanta sidor på Internet där man kan titta på gamla foton. 

Karl Ingvar Ångström redogjorde för det kulturarvsprojekt han envetet arbetat för. Projektet avser digitaliseringsarbete av hembygdsföreningarnas byggnader, föremål, foton med mera.

Länsstyrelsens samordnare i flyktingfrågor, Assar Häggblad, tillsammans med två kommunikatörer, en från Ryssland och en från Irak samt ÅHF:s Lena Landin utvecklade arbetet med flyktingar och tipsade hembygdsföreningarna om att bjuda in flyktingarna till sina hembygdsgårdar för att till exempel presentera det kulturarv som finns där.

Margareta Johansson, ordförande i Hembygdsrådet, informerade om Sveriges Hembygdsförbunds riksmöte i Sundsvall som Medelpads Hembygdsförbund är värd för.

Dgen avslutades med eritreansk kaffeceremoni. Det var Zimam från Eritrea med landsmaninna som stod för ceremonin. Båda berättade om hur det var att komma till Sverige och till Sollefteå där de bor.