Styrelsen

Ångermanlands hembygdsförbund 2017

M-L MårtenssonFotograf: M-L Mårtensson

Styrelsemöte vid Skorpeds Hembygdsgård 15/8 2017. ÅHF:s styrelse tillsammans med representanter för Skorpeds Hembygdsförening

ÅHF STYRELSE:

Ordförande:
Lena Landin, Ramvik
Tel: 072-527 40 31
[email protected]

Styrelseledamöter:
Vice ordförande:
Marianne Wallgren, Bjästa
Tel: 070-635 95 36
[email protected]

Sekreterare:
Ulla Nätterlund, Docksta
Tel: 070-354 20 47
[email protected]

Kassör:
Jan Qvarnström, Köpmanholmen
Tel: 070-627 26 57
[email protected]

Pia Hedberg, Undrom
Tel: 070-606 70 68
[email protected]

Gösta Hellgren, Skorped
Tel: 070-246 16 12
[email protected]

Mats Olsson, Nyland
Tel: 070-687 86 07
[email protected]

Margareta Sundin, Bjärtrå
Tel: 070-226 36 13
[email protected]

Styrelsesuppleanter:

Marianne Hägglund, Bollstabruk
Tel: 070-342 82 98
[email protected]

Irene Viklund, Viksjö
Tel: 070-697 55 67
[email protected]

Elisabeth Andersson, Ullånger
Tel: 073-096 98 47
[email protected]

Ylva Bergstedt-Johansson, Sollefteå
Tel: 070-296 07 61
[email protected]

Yvonne Häggström, Husum
Tel: 073-084 38 22
[email protected]

Vice sekreterare:
Eivor Grundström
, Björna
Tel: 070-304 93 74
[email protected]

ÖVRIGA FUNKTIONER: 

Webbredaktörer: 

Per-Åke Nordquist, Noraström
Tel: 070-592 59 40
[email protected]

Mona-Lisa Mårtensson, Själevad
Tel: 076-843 83 75
[email protected]

Revisorer:
Dan Olsson,  Arnäsvall
Tel: 070-549 41 11
[email protected]

Rolf Olofsson, Arnäsvall
Tel: 070-645 13 12
[email protected]

Revisorsuppleanter:
Gert Ottosson, Kramfors
Mats Norberg, Härnösand

Valberedning:
Sven-Erik Landin, Ramvik
Tel: 070-250 98 04
[email protected]

Jörgen Carlström, Bjärtrå
Tel: 070-207 44 55
[email protected]

Thommy Edlund, Helgum
Tel: 070-204 40 47
[email protected]

Åke Ottosson, Bredbyn (sammankallande)
Tel: 070-634 42 67
[email protected]