Minnesfonden

Ångermanlands hembygdsförbunds
Jubileums- och minnesfond

Om Minnesfonden

Fondens syfte är att belöna personer eller grupper
som gjort berömvärda insatser för hembygdsrörelsen och dess grundtanke.

Efter revidering av fondstadgarna kan nu även enskilda hembygdsföreningar söka medel ur fonden för verksamhet med barn och unga. Det kan handla om inköp av lekmaterial/lekstuga, arrangemang speciella för barn eller ungdomar eller föreningsfest.

Enskilda ungdomar kan också söka stipendier ur fonden för kurser som ligger hembygdsrörelsen nära. T.ex folkmusik, dans, skrivarkurser och liknande.

Ansökan för både enskilda och föreningar görs på särskild blankett

Det är nu också extra viktigt att fonden fylls på!

Gåvor till fonden kan med fördel skänkas av enskilda eller föreningar för att till exempel:
– Gratulera någon på födelsedagen
– Fira ett jubileum
– Hedra minnet av en bortgången

Gåvan insättes på bankgiro: 687-6163.
Kom ihåg att ange avsändare samt namn och adress dit vi ska skicka gratulations- eller minneskort från förbundet.

Gåvor tillfaller Ångermanlands hembygdsförbunds Jubileums- och minnesfond i sin helhet. Inga administrativa kostnader tas ut.

Vid frågor: kontakta Lena Landin
tel 072-527 40 31
e-post: [email protected]

Fondens stadgar som pdf-fil: Stadgar för ÅHF Jubileums och minnesfond

Ansökningsblankett som pdf-fil: Ansökningsblankett för bidrag från ÅHF minnesfond