Medlemskap

Ångermanlands hembygdsförbund är en sammanslutning av lokala hembygds- och fornminnesföreningar eller andra inom förbundets område verksamma sammanslutningar med motsvarande syften (medlemsföreningar).

Medlemsskap i förbundet kan erhållas av enskild eller juridisk person som är intresserad av förbundets syften.

Intresserad av medlemskap i Ångermanlands hembygdsförbund?
Kontakta:
Ordförande Lena Landin
Tel: 010-402 94 25, 072-527 40 31
e-post: [email protected]