ÅHF-s utmärkelse

Ångermanlands hembygdsförbund 

Utmärkelse för förtjänstfull kulturgärning i hembygdsvårdens tjänst

Regler

Utmärkelse för frötjänstfull kulturgärning i hembygdsvårdens tjänst kan tilldelas personer som utför/utfört stor och beundransvärd insats av regional betydelse och omfattning.

Förslag av kandidat

Förslag av kandidat kan ske av styrelseledamot i Ångermanlands hembygdsförbund, av medlemsförening i ÅHF på förslag av dess styrelse eller enskild medlem.  Förslag av kandidat skall motiveras bl.a. med meriter och uppgift om verksamhet inom hembygdsrörelsen. Förslag av kandidat ska inlämnas till förbundsstyrelsen senast 1 januari.

Beslut

ÅHF:s styrelse utser de årliga kandidaterna vid sammanträde i mars och utmärkelsen/ utmärkelserna utdelas vid det stadgeenliga årmötet i april månad. Styrelsen beslut kan inte överklagas.

Anteckningar:

  1. Utmärkelsen är ÅHF:S högsta utmärkelse och bör därför utdelas till person som gjort en insats av lokal och regional betydelse.
  2. Utmärkelsen bör utdelas till personer som fortfarande är verksamma
  3. Utmärkelsen bör begränsas till max 3 personer årligen.
  4. Förslag om kandidat gäller endast för ett år men kan återupptas efter framställning från förslagsställaren.
  5. Utmärkelsen ska utdelas vid stadgeenligt årsmöte eller vid förhinder på grund av sjukdom eller liknande vid påföljande årsmöte, ÅHF:s Höstmöte, hembygdsmöte på Murberget eller lokal förenings årsmöte eller liknande.
  6. För lokala och regionala insatser, som inte uppfyller kvalifikationerna för kulturutmärkelsen, finns Sveriges hembygdsförbunds (SHF) hedersnålar med lagerkrans, vilka kan rekvireras från riksförbundets kansli. Beslut i lokal förening eller i vissa fall ÅHF:s styrelse krävs.

Beslut med regler om utdelning av utmärkelse för förtjänstfull kulturgärning Hembygdsvårdens tjänst är antagna av styrelsen för Ångermanlands hembygdsförbund vid sammanträde måndagen den 6 februari 2006.

 

Ann Renström, ordförande           Göte Nordmar, sekreterare