Tidningen Angerman

Det allra första numret av tidningen Angerman – som sedermera blev tidningen HembYgden i Medelpad och Ångermanland – gavs ut 1988.

Så här berättas det om tidningens tillkomst:
”Det är en rykande färsk publikation du håller i handen. Ändå är den faktiskt en fortsättning av något som var. ”Angerman” är nämligen delvis en fortsättning på saligen avsomnade ”Samfällt”.

Det var 1981 som Samarbetskommittén mellan Hembygdsförbunden i Ångermanland och Medelpad med Murbergets och Tommy Puktörnes hjälp började ge ut ”Samfällt”. Tidningen kom sedan i sammanlagt fem nummer fram till 1985, varefter den avsomnade. Vi ska inte orda mera om den och vad som hände.

Sedan något år tillbaka har tankarna på en ny tidning funnits i Ångermanlands Hembygdsförbunds styrelse, och i höstas bildades en kommitté för att ta hand om det hela. ”Angerman” är resultatet av detta, och det första nummer du nu håller i är ett provnummer. Kom gärna med synpunkter och inte minst: artiklar och artikeluppslag!

Namnet ”Angerman” är också lite av ett försök. Om du har något riktigt bra namn, som i ett slag talar om att det är Ångermanland och Hembygdsrörelsen det handlar om, så vill vi i kommittén gärna få höra det!

Namnet har självfallet med vår historia att göra, och med bakgrunden till att vårt landskap – som faktiskt består inte bara av Härnösands, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner utan också av Nordmalings kommun och Bjurholmsdelen av Vännäs kommun samt Backe-Hoting-delen av Strömsunds kommun! – heter som det gör.

”Angermanna land” betyder ”vikfolkets land”. Ordet ”ånger” har vi sedan med i många ortsnamn av samma skäl. Och varför landet var vikfolkets land, förklaras i artikeln intill och av kartan.

Från kommittén och hembygdsförbundet hoppas vi nu bara att ”Angerman” ska bli ett inarbetat begrepp och en läsvärd publikation. Samt naturligtvis ett språkrör för såväl förbundet som för hembygdsrörelsens medlemmar, som är många tusende i vårt vik-land!”

Om du nu blir nyfiken och vill läsa mer om bland annat Angermännens eller Vikfolkets land så kan du hämta det allra första numret av tidningen ”Angerman” som pdf-fil här: Angerman nr 1 1988