HembYgden 2014

Nr 1 2014 hade temat ”Arkiv – en kunskapskälla”. Tänk så mycket intressant det finns i våra hembygdsföreningars arkiv.  Nu gäller det bara att börja använda den moderna tekniken på ett bättre sätt för att tillgängliggöra all kunskap som finns samlad. I detta nummer av tidningen finns ett antal spännande ”nedslag” bland berättelser från våra arkiv.
Artiklar:
Styrnäs Hembygdsförening
Min hembygd i arkiven
Bygdeband – ett bygdearkiv på nätet
Vad domböckerna kan ge släktforskare
Linnélärljungen Pehr Löflings ursprung
En Ådalshistoria från 1800-talets början
Min barndoms hjältar
Sidensjö Hembygdsförenings arkiv
Nils Gunnars tavla
Hur kallt kan det bli?

Ladda ner ett smakprov ur detta nummer här: HembYgden 1 2014 utdrag

Nr 2 2014 hade temat ”Båttrafik på älvar och kust”.
Artiklar:
Ådalens sista bogserbåt?
En båtresa 1923
Färjtrafik
Färjvaktar´ns i Para
Båtsällskapet Ånge Skön
En ny bok på väg: Ångbåtar på Indalsälven under 1800- och 1900-talet
Ånglupen ”Bollsta”
Grundet var grunt
Johan Ödberg, handelsman, sågverksägare, skeppsredare och varvsägare
Medelpads Hembygdsförbunds årsmöte den 27 april i Tynderös hembygdsgård
Ångslupsbolaget Trafik
Scharlakansfeber
Bilder från Ånges kulturarvsprojekt
Båtsmanshållet
ÅHF:s årsstämma i Vibyggerå
Kartor – intressanta i hembygdsforskningen
Ådalen III

Nr 3 2014 hade temat ”Handel”.
Artiklar:
Hemma på min gata i stan
Något om affärslivets historia i Köpmanholmen
Gårdfarihandlaren
”Wandervogel” (flyttfågel) och gårdfarihandlare
Ett knyte med pengar
Butiksinteriör på 20-talet
Gamla marknadsplatser i Sollefteå
En bodbetjänts memoarer
Pallin och Elfving
Hol i Nora, Kramfors kommun
Ett sommarjobb på Konsum
Selkroken från Anundsjö
Höstupptaktsmöte med studiebesök i Grundsundasmedjan

Nr 4 2014 blev en spännande blandning av artiklar eftersom temat var: ”Hytt och mytt
Numret innehöll följande artiklar:
En hembygdsgårds tillblivelse i Dal
Sägnen om Fale den unge Bure (Birsta-Skön)
Jul i torpet (Gussjö)
Barndomsminne (”Epidemin” i Sundsvall – Holmarudden på Näset, Öjegården)
Kulturarv Västernorrland – med plats för allas kulturarv
Långsele-Graninge hembygdsgård ”årets mötesplats”
När jag träffade Anna Lindhagen (Angsta-Ytterlännäs)
IT-kommittén; digitalisering av hembygdsrörelsen
Jultraditioner på Marieberg
På spaning efter en mor och hennes son (Hammar)
Diktrader ur Pyttans A-B och C-D lära eller Antibarbarus
Höstmöte med Ångermanlands hembygdsföreningar 4 oktober 2014
Växeln hallå! (Härnösand)
Fråga Textilarkivet!
Handskriftsläsning för nybörjare
I handelsboden på Kronholmen (Härnösand)
Textila pärlor från länets hembygdsföreningar – en utställning på Textilarkivet Länsmuseet Västernorrland i Sollefteå 14 juni – 24 augusti 2014

Hämta ett smakprov från nr 4 2014 som pdf här: Tidningen HembYgden nr 4 2014 utdrag

Här finns artikeln om Textila pärlor från länets hembygdsföreningar i detta nummer att hämta som pdf-fil: Textila pärlor från länets hembygdsföreningar. Artikeln är skriven av Eris R. Erlandsson på Textilarkivet i Sollefteå och innehåller bilder och berättelser om ett flertal spännande textila föremål från hembygdsföreningarna i länet som fanns med vid utställningen 2014.