Berättelser från skogen

Nr 5 i Ångermanlands Hembygdsförbunds skriftserie:
I boken som heter ”Berättelser från skogen” skildrar författaren Sten Nylund den bygd han varit trogen alltsedan födelsen: Viksjö i Mjällåns dalgång.

Boken ”Berättelser från skogen” kan beställas från
Ann Renström: tel 0612-214 16, e-post: [email protected]
eller från
Maj-Britt Såthe: tel 0611-310 53, e-post: [email protected]

”Berättelser från skogen”: 50 sidor, illustrerad. Pris: 100 kr.

Läs mer om boken och författaren Sten Nylund i detta utdrag från tidningen HembYgden i Medelpad & Ångermanland: Berättelser från skogen