Böcker

En ny bok har utkommit på Ångermanlands hembygdsförbunds förlag!

.Fotograf: .

”13 Hembygdsgårdar i Höga Kusten” av Mariann Hedman

Boken ”13 Hembygdsgårdar i Höga Kusten” som är nr 6 i Ångermanlands Hembygdsförbunds skriftserie kan beställas från:
Mona-Lisa Mårtensson:
Tel 076-843 83 75
E-post: [email protected]

Eller:
Lena Landin:
Tel 072-527 40 31
E-post: [email protected]

”13 Hembygdsgårdar i Höga Kusten”: 48 sidor, rikt illustrerad. Pris: 100 kr + porto.

Författaren berättar så här i sitt förord:

”Den fysiska riksplanen på 1970-talet fastslog att länet, och särskilt vår brantkust i i Ångermanland hade stora förutsättningar att utvecklas inom turism- och friluftssektorn.

Lasse Guvå, eldsjäl och chef för länsstyrelsens projektkontor i Härnösand samt Mitt Sverige Turism, var den som tidigt använde begreppet Höga Kusten. Han förstod vikten av att utveckla turismen och synliggöra det område som långt senare, år 2000 utsågs till världsarv av FN-organet UNESCO.

Samarbetet med CEWE-förlaget i Bjästa blev lyckosamt. Där trycktes de böcker och skrifter som togs fram i samarbete med de olika projekten och utredningarna.

Hembygdsföreningarna med sina gårdar fyllda med historia borde lyftas fram, ansåg Guvå.

Jag hade då skrivit studieplanen till Läs och res i Ångermanland och Medelpad, arbetat i Härnösands-projektet med slöjdartraditioner och odling i Viksjö, var aktiv i Ångermanlands hembygdsförbund och drev Ådalens Resekonsult med reseplanering och guidning.

Lasse Guvå bad mig att skriva om hembygdsgårdar i Höga Kusten i CEWE-förlagets Höga Kusten-tidningen.

Resultatet blev en serie artiklar om tretton hembygdsgårdar mellan 1983 och 1989. Bertil Hammarfalk från Göteborg fotograferade och jag skrev under ljusa försommarveckor.

Vi träffade många eldsjälar med kunskap och berättarglädje.

Jag valde att beskriva gårdarnas särart, historia och innehåll, föreningarnas aktiviteter och framtidsplaner samt att komma med förslag om förbättringar.

Det är nu 30 år sedan. Vid en hembygdsdag i Grundsunda hösten 2014 beslöts att Ångermanlands Hembygdsförbund som nummer sex i sin skriftserie ger ut en skrift med dessa tolv artiklar.

Det kan kanske vara intressant för nutidens hembygdsvårdare läsa om hur vi tänkte då.”

Mariann Hedman i mars 2015 i Östnyland, Sollefteå

De gårdar som presenteras i skriften är:
Nordingrå hembygdsgård
Ullångers hembygdsgård
Nora hembygdsgård
Skogs hembygdsgård
Vibyggerå hembygdsgård
Nätra hembygdsgård
Bruksmuséet i Köpmanholmen
Ulvö hembygdsgård
Själevads hembygdsgård
Arnäs hembygdsgård
Grundsunda hembygdsgård
Sjödinsgården i Husum
Fiskarestugan i Skeppsmalen

Tidigare utgivet i Ångermanlands Hembygdsförbunds skriftserie:

  1. Mariann Hedman: Några krönikor publicerade i Nord-Sverige 1975–78. 2007
  2. Georg Granholm: Berättelsen om nybyggaren Anders Olov Granholm och hans hustru Märta Johanna. 2007
  3. Sune Edmo: Tegelbruket i Ovanmo Ramsele socken. 2008
  4. Erik Storhannus: En industriepok i Ådalen. Axplock ur Kramfors-bolagets historia 1740–1940. 2009
  5. Sten Nylund: Berättelser från skogen. 2013