Om oss

Ångermanlands Hembygdsförbund - ÅHF Ångermanlands Hembygdsförbund är en regional service- och samarbetsorganisation för hembygdsrörelsen i Ångermanland. Det bildades 1938 i samband med att det sju år gamla förbundet för länet, således inklusive Medelpad, delades upp i två landskapsförbund. 41 föreningar är idag medlemmar i Ångermanlands Hembygdsförbund. Föreningarna i Ångermanland har tillsammans cirka 7 000 medlemmar. Tillsammans är vi starka och har stora möjligheter att påverka vad som sker i vår hembygd!

Ångermanlands Hembygdsförbund - ÅHF

Några viktiga uppgifter för hembygdsrörelsen är att utforska, bevara och utveckla vårt kulturarv. Att främja mångfald och utveckling både i stad och landsbygd. Vår hembygd är allt som finns runt omkring oss där vi bor och verkar. Lika viktigt som att bevara och åskådliggöra minnen från förr är att dokumentera och analysera nutiden samt att arbeta för en hållbar framtid där hembygden ger den stabilitet och balans som vi alla behöver i våra liv. Samarbete, öppenhet, nytänkande och utveckling är honnörsord och inom hembygdsrörelsen är allas delaktighet av största vikt. Alla har vi kunskaper att dela med oss av och alla kan vi lära något nytt och utvecklas genom att ta del av andras kunnande.

Styvmorsviol, viola tricolora. Ångermanlands landskapsblomma.


Den första hembygdsföreningen i Ångermanland bildades i Forsed på 1910-talet och var därmed även en av Sveriges första. Den uppgick sedermera i Ytterlännäs Hembygdsförening, som bildades 1924 och som är Ångermanlands äldsta hembygdsförening. Den yngsta är Johan Ödberg-sällskapet i Örnsköldsvik som bildades 1996.

Värna spår av gången tid - lämna spår för kommande tid.

De fotspår eller fotsulor, som Ångermanlands Hembygdsförbund 1995 tagit i bruk som sin symbol, bygger på hällristningarna vid Nämforsen i Ångermanland; en av de första platserna i landskapet där människor lämnat spår efter sig.
Fotspåren uppträder redan under den äldre bronsåldern, 1800--1000 år före Kristi födelse, och det finns cirka 850 sådana ristningar i landet. Vissa forskare menar, att fotsulorna kan vara "gudens spår", en markering av närvaron av en gud, som man ej fick avbilda. Andra forskare menar istället, att det är en markering av platsen där den offrande eller åkallande stod.
Fotspåren har även tolkats som en markering av att "jag var här", jämförbart med senare tiders "Kilroy was here".
Ångermanlands Hembygdsförbund har valt fotspåren som symbol för hembygdsrörelsens strävan att söka efter och att bevara spår efter gången tid, att observera och dokumentera nutiden samt lämna spår för kommande tid.