Välkommen till Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening!

Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening grundades 1988 och har sedan dess varje år utgivit Ängelholmsboken. Syftet är att berätta populärt och seriöst om bygdens historia, och särskilt se till att det rika bildmaterial som finns blir tryckt, och därigenom bevarat för framtiden.