Amorinas historia


Image

Beskrivning: Amorina rider ner i Stocksundet. Tuschteckning Åke Eriksson Fotograf: Åke Eriksson

 

Amorina rider ner i Stocksundet, Tuschteckning Łke Eriksson

Sällskapet Amorina anslöts till hembygdsförbundet 1971 och har i dag ca 520 medlemmar. Initiativtagarna hade då verkat sedan 1950-talet.

Namnet Amorina anknyter till CJL Almqvists läsdrama "Amorina". Där finns den episod med Amorina till häst vid Stocksunds färja, som grundarna av föreningen tagit fasta på.
Ur tredje tavlan i "Amorina" av CJL Almqvist:
Scenanvisning: Vid Edsviken nära Stocksunds färja. En koja, vari Granris-Kajsa, den för sina kvastar, salvor och spådomar berömda kärringen, bor. Hennes dotter Lotta ligger vid stranden och tvättar. En ung gardist kommer från Stockholm. - Se på landsvägen upp i den höga backen kommer en häst skenande. En späd flicka sitter på hästen. - Hästen tror jag är galen, manen fladdrar, svansen står i sky. - Se hur hennes vita klänning flyger för vinden, hennes uppfallna hår fladdrar som mörka lågor mot skogstopparne!
- Han skenar utföre ned till Stocksunds färja.

Sällskapet Amorina har sitt ursprung i ABF. 1957 startade på initiativ av bl a biblioteksassistent Erik F.G. Holmberg och fil. dr. Axel Waldner en studiecirkel i hembygdskunskap med tio deltagare. Redan efter ett par år hade cirkeln samlat en stor mängd foton, böcker, kartor och dokument. När Stocksunds bibliotek stod färdigt på 1960-talet fick cirkeln en fast lokal. Hembygdscirkeln fick efter hand ett gott renommé. Ansvariga beslöt att bilda ett sällskap med stadgar och styrelse. Att vårda och utöka samlingarna blev den främsta uppgiften. Och så var Sällskapet Amorina bildat 1971. Bland de tidigare styrelsemedlemmarna märks Erik F.G. Holmberg, självklart ledande och insamlare av arkivmaterial under en lång följd av år. Ordförande blev Gustav Sandberg, senare efterträdd av Roland Bjule och denne i sin tur av Ulla Assarsson-Eklöw. Sigrid Jansson svarade för kassörssysslan i mer än 20 år. Birgitta Hammarbäck skrev protokollen, ofta på vers. Maken Sixten formulerade stadgarna. Astrid Holmberg stod för det praktiska, medan Gurli Sandberg höll systematisk ordning i arkivet. Maja Lundblad deltog ej i styrelsen, men var livslång idégivare, kunskapskälla och mecenat. Under åren 1962-2016 visar protokollen att till en början hembygdscirkeln och senare Sällskapet Amorina16 arrangerat en mängd utställningar, tesalonger och berättarhörnor som berört Stocksunds historia ur olika aspekter. Från den lilla gruppen 1971, som mest ville säkra samlingarnas fortbestånd men inte tänkte bli så mycket större, har nu blivit en utåtriktad förening med hundratals medlemmar. Vi gläds åt denna uppslutning kring hembygdsintresset och Sällskapet Amorina

 

Förening:

Sällskapet Amorina

Skapad av: Sällskapet Amorina (2012-06-08 15:56:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sällskapet Amorina (2019-01-26 19:38:22) Kontakta föreningen