Cedergrenska tornet


Cedergrenska tornet är mer än någon annan byggnad en profil för Stocksund

Cedergrenska Tornet, även kallat Jungfrutornet, började byggas 1896 fram till 1908, då det stod färdigt utvändigt i nästan samma skick som idag. Byggherre var jägmästare Albert Nestor Cedergren (1848-1921). Han ville bygga "en bostad till sin familj så som folk bodde förr i tiden". Huvudarkitekt var en av dåtiden främste arkitekter, sedemera professorn i byggnadskonst, Lars Israel Wahlman (1870-1952). Cedergren själv ändrade ritningarna allt-efter som bygget fortskred. Ingen vet varför arbetet avbröts 1908. Inredningen var då påbörjad i trapphuset och i de första våningarna, men högre upp var bara yttermurar, tak och fönster färdiga. Cedergren hade sitt arbetsrum på plan tre fram till att han dog 1921.

Magasin och utställningslokal
Den efterlevande familjen underhöll byggnaden och använde den som magasin. Här fanns samlingar av kakel, skulptur, möbler, vapen, porträtt mm. Någon annan användning fick huset aldrig efter faderns död.

Inga arvingar
Efter de sista döttrarnas död 1975 fanns inga arvingar. Enligt önskan i testamentet såldes nästan allt lösöre på auktion. Nordiska muséet hade dessförinnan dock möjlighet att till sina samlingar foga det de önskade. Hela området med byggnader erbjöds i första hand till Skogshögskolan, som avböjde. Därefter till Nordiska muséet, som inte heller kunde ta emot. 1981 förvärvade Danderyds kommun park och byggnader av dödsboet.

Törnrosasömn
Många idéer presenterades 1981-91 över vad som skulle kunna göras med det ofullbordade tornet. Av olika skäl, främst ekonomiska, stupade dock alla projekt. Då två unga arkitekstuderanden visade på Tornets möjligheter i sitt examensarbete, väcktes på nytt intresset och Tornet ur sin törnrosasömn. De tilldelades för detta tornstipendiet år 2000.

Välbesökta visningar
Efter kontakter med bl a Länsarbetsnämnden bildades Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner som anordnade visningar i Tornet. Den första visningen ägde rum genom Sällskapet Amorinas försorg på Kulturhusens Dag den 12 spetember 1993. En notis i DN fyllde Tornet. Ett mysterium var att fler gick in i Tornet än som kom ut. Fler visningar följde, flera tusen besåg Tornet under 1993-94.

Återinvigt på 100-årsdagen
Så beslutade kommunen att färdigställa Tornet. Den 21 april 1994 startade byggarbetet efter en byggpaus på 86 år. Den 21 april 1996 - på 100-årsdagen av byggnationens påbörjan - kunde Cedergrenska Tornet äntligen återinvigas.

Ansvarig tornarkitekt för den slutliga utformningen var arkitekt SAR Sven-Olof Larsson, Stocksund.

Tornet används idag som konferens- och festvåning i Stocksundsgruppens regi.

 

 

Förening:

Sällskapet Amorina

Skapad av: (2012-06-08 16:01:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sällskapet Amorina (2021-11-29 16:32:27) Kontakta föreningen