Arkivet


Amorina håller öppet arkiv den första lördagen i varje månad kl.11:00-12:00 utom i juni, juli och augusti. Välkommen!

Föreningens arkiv finns i en lokal under Stocksunds bibliotek. En trappa till höger om biblioteksingången leder ner till vår egen ingång.

Adress:
Sällskapet Amorina
Stockholmsvägen 45
182 78 Stocksund
eller e-post: [email protected]

Amorinas dåvarande arkivarie Ferenc Kazinczy tillsammans med Karin Josephson

Samlingarna
Den grupp personer som på 50- och 60-talet studerat hembygdsfrågor och samlat material om Stocksund leddes av biblioteksassistent Erik FG Holmberg och fil dr Axel Waldner. Deras privata samlingar och annat sammanställt material utgör den ovärderliga stommen i arkivets samlingar.

Sällskapet Amorina som fomellt bildades 1971 anslöt sig då till hembygdsförbundet.
Vi har som vår uppgift att förvalta detta arv, att fylla på det och hålla det tillgängligt i första hand för alla som bor i Stocksund. Vi sprider genom olika insatser kännedom om arkivet och vad det innehåller.
Alla som bor i Stocksund kan på olika sätt hjälpa till, dokumentera vad som händer, ge oss informationsmaterial, ta foton och ringa oss.
Redan i dag finns en hel del bilder och uppgifter om husen i Stocksund. Men det är mycket som fattas. Du kan lätt ta reda på vad som finns om ditt hus. Vänd dig till arkivet med en förfrågan eller passa på under utställningsperioderna då pärmar med information står i biblioteket.

Ditt hus - en levande del av Stocksunds historia
Sällskapet Amorina vill ytterligare fylla på vårt fina arkiv med dokumentation om boendet i Stocksund. Alla som bor eller har bott i Stocksund kan hjälpa till att fylla luckor i arkivmaterialet och bidra med information. Redan idag finns en hel del bilder och uppgifter om husen i Stocksund. Många universitetsuppsatser skrivs med hjälp av det som redan finns, men självklart är vårt mål en fullständig katalog över alla hus.

Alla kan bidra med information till arkivet
Därför ber vi dig som bor i/eller äger ett hus i Stocksund att fotografera huset och skänka bilderna till Amorina. Till bild/erna vill vi att du bifogar uppgifter om:
- när huset är byggt respektive renoverat
- vem som ritat respektive byggt huset
- vilka som bott och bor i huset
- var huset är beläget
- andra uppgifter som du tror kan vara av intresse

Bilderna och uppgifterna skickar du eller lämnar till
Sällskapet Amorina, Stockholmsvägen 45, 182 78 Stocksund.

Vägutställningar
Som ett led i vår strävan att dokumentera, bevara och förmedla information om Stocksund har Amorina under årens lopp producerat ett stor antal utställningar i biblioteket över vägar och andra områden, ofta med intressanta sidotema. Tillsammans med de som bor/bott vid dessa vägar har vi med stort engagemang och humor gjort dessa satsningar festliga och minnesvärda.
Läs mer om vägutställningar under rubriken Programinslag genom tiderna / vägutställningar.
Sällskapet Amorina vet att intresset är stort för villabebyggelsen i Stocksund. Vi fortsätter därför att samla in fakta om hus och människor i vår kommundel

 

 

 

 

Förening:

Sällskapet Amorina

Skapad av: Sällskapet Amorina (2012-06-29 12:04:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sällskapet Amorina (2019-01-26 19:28:47) Kontakta föreningen